Μάθε Παιδί μου Γράμματα…

Επίκαιρο όσο ποτέ˙ η πολιτική συγκυρία˙ η μηχανογραφική κρεατομηχανή˙ η συγκλονιστική ερμηνεία του Διαμαντόπουλου.
Τι κάνουμε μετά το Λύκειο; Ποια η θέση του εκπαιδευτικού; Διαχρονικά Ερωτήματα και Δύσκολες Απαντήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *