1979: Όταν Καταργήθηκαν τα Φροντιστήρια

1979: «Αυστηρά μέτρα για τον έλεγχο και αναδιοργάνωση της λειτουργίας των φροντιστηρίων μελετά το υπουργείο Παιδείας, με αρχικό στόχο την προστασία των μαθητών, τη "συρρίκνωσή" τους σταδιακά – μέσα σε δυο, τρία χρόνια – την κατάργηση του θεσμού της "παραπαιδείας". Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν από το ερχόμενο σχολικό έτος. Στην περίπτωση κατάργησής τους οι 2.500 από τους περίπου 5.000 καθηγητές των 1.140 φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και των 238 της Ανωτάτης θα απορροφηθούν από τη Δημόσια Εκπαίδευση μέσα σε ένα σχολικό έτος».(«ΤΑ ΝΕΑ»). Σήμερα τα φροντιστήρια είναι αριθμητικά διπλάσια, οι εργαζόμενοι καθηγητές τουλάχιστον πενταπλάσιοι, οι μαθητές πολλαπλάσιοι σε όλες τις βαθμίδες και στο ελληνικό φροντιστηριακό άβατο έχει προσγειωθεί το μεγαλύτερο φροντιστήριο της Οικουμένης από τη μακρινή Ιαπωνία και έπεται συνέχεια …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *