[προτάσεις για επανάληψη] Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

 Ο βιολόγος κ. Ζευγώλης Βασίλης και αυτή τη φορά ήταν λακωνικός και επιγραμματικός. Η Βιολογία της κατεύθυνσης έχει ιδιαίτερες αξιώσεις και αφορά τους μαθητές της θετικής που είναι στην συντριπτική πλειοψηφία πολύ καλά προετοιμασμένοι.

 • Φωσφοδιεστερικός δεσμός (SOS)
 • Λειτουργίες γενετικού υλικού
 • Καρυότυπος
 • Προκαρυωτικό γενετικό υλικό, πλασμίδια και συνδυασμοί
 • Επιδιόρθωση και συνδυασμοί DNA – δεσμάση και μετάφραση
 • cDNA βιβλιοθήκη
 • Μεταλαξογόνοι παράγοντες
 • PKU και αλφισμός
 • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
 • Κλειστή – συνεχής καλλιέργεια
 • Ζύμωση – παραλαβή προϊόντων
 • Ινσουλίνη
 • Κυστική ίνωση

Καλή Επιτυχία!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *