[σχολιασμός των θεμάτων] Βιολογία Κατεύθυνσης & Ιστορία Κατεύθυνσης & Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 Ο κ.Ζευγώλης σχολίασε τα σημερινά θέματα της Βιολογίας.

Η πλειοψηφία των θεμάτων χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευκολία εφόσον αποτελούν πολύ συγκεκριμένα και οριοθετημένα τμήματα της διδακτέας ύλης ενώ ταυτόχρονα δεν απαιτείται κριτική επεξεργασία.

Η κα.Κανιάρη σχολίασε τα σημερινά θέματα της Ιστορίας.

Τα θέματα Ιστορίας Κατεύθυνσης χαρακτηρίζονται από σχετικό βαθμό δυσκολίας. Θέματα από το Κεφάλαιο Γ΄ «Αγροτικό» είχαν μελετηθεί από όλους τους μαθητές καθώς αποτελούν και το πρώτο κεφάλαιο της ύλης στο οποίο εξετάζονται πολλές φορές οι μαθητές από την περίοδο της θερινής προετοιμασίας. Ποντιακό και Κρητικό Ζήτημα για άλλη μια φορά αξιοποιήθηκαν σε ερωτήσεις ανάπτυξης. Το ερώτημα για τη διοίκηση της Τραπεζούντας απευθυνόταν σε μαθητές που αντιμετωπίζουν τη μελέτη με κριτική ματιά.

Τέλος τα παραθέματα είχαν πολλαπλά στοιχεία προς αξιοποίηση, χωρίς κανένα από αυτά να δημιουργεί σύγχυση.

Η κα.Αθανασίου σχολίασε τα σημερινά θέματα των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα θέματα Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ήταν αδούλευτα και επιεικώς προχειρογραμμένα διότι η ομάδα Α χαρακτηρίζονταν από απλές προτάσεις του βιβλίου και η ομάδα Β από κατ’ επανάληψη εξεταζόμενα θέματα.-

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *