[προτάσεις για επανάληψη] Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Eπιχειρήσεων Tεχνολογικής Kατεύθυνσης

 Ο Η κ. Αθανασίου Λία υπογραμμίζει για το αυριανό μάθημα…

Χρήσιμες συμβουλές για παπαγάλους και μη…

Δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα θέματα. Υπάρχουν κομμάτια του βιβλίου που πρέπει να ξέρουμε απ’έξω. Ε!!! Ένα χρόνο τώρα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.. Να μάθουμε σιγά – σιγά όλη την ύλη απ’έξω αυτολεξεί. Σιγά και τι έγινε αν θα την ξεχάσουμε την επόμενη μέρα! Στο συγκεκριμένο μάθημα, δεν εξετάζεται η κριτική ικανότητα του μαθητή, αλλά η δυνατότητά του να παπαγαλίσει.

Τώρα, αν όλη τη χρονιά, δεν έχουμε διαβάσει όπως και όσο πρέπει, μπορούμε να κάνουμε θαύματα ακόμα και τις 2 τελευταίες μέρες και τις τελευταίες ώρες αν μάθουμε τα παρακάτω…ΙΣΩΣ

● Η πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης ● Η επιχείρηση ως θεσμός  ● Η επιχείρηση ως σύστημα  ● Αόρατη διοικητική λειτουργία  ● Λειτουργία της πληροφόρησης  ● Λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων  ● Η επιχείρηση και το περιβάλλον της  ● Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης  ● Θεσμικοί Στόχοι ● Παραγωγικότητα ● Σχέση παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα  ● Ορισμούς management  ● Fayol – Weber ● Κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων ● Προγραμματισμό   ● Οργάνωση  ● το προϊόν  ● Διοίκηση πωλήσεων ● έννοια και φύση της παραγωγής  ● Προμήθειες  ● εισαγωγή Δ.Α.Π. ● Πολιτική αμοιβών ● Αξιολόγηση ● Μεταθέσεις – προαγωγές   ● Ωφελήματα  ● Πειθαρχικά Μέτρα  ● Υγεία  ● Ωριμότητα  ● Βασική παραδοχή της θεωρίας του A. Maslow ● Χρήσιμα στοιχεία της θεωρίας του Α. Maslow ● Παράγοντες «υγιεινής» ● Μέθοδοι παρακίνησης

Τι προσέχουμε στις εξετάσεις;

Διαβάζουμε τις προτάσεις Σ/Λ και πολλαπλής επιλογής πολύ προσεκτικά.

Διαβάζουμε προσεκτικά τις ερωτήσεις ανάπτυξης και αν δεν είμαστε σίγουροι για την έκταση της απάντησης γράφουμε και παραπάνω…ε! όχι όλο το βιβλίο.

Σε 1,5 ώρα περίπου θα έχουμε τελειώσει, άρα υπάρχει πολύς χρόνος για να βελτιώσουμε την εικόνα του γραπτού μας.

Προσοχή! Αν δεν γράψουμε εμείς που ξέρουμε και έχουμε μαντέψει τι θα πέσει.. τότε ποιος θα γράψει.

Καλή Επιτυχία, στο «εύκολο» μάθημα που θα σας χαρίσει πολλά μόρια..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *