Επί τα Βελτίω

Έκθεση Φωτογραφίας του παλιού μας μαθητή Κωνσταντίνου Τσάβαλου στο φροντιστήριο του Γαλατσίου , Νοέμβρης του 12

Οι σημαντικές τροποποιήσεις που έγιναν την τελευταία στιγμή με την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του κλάδου αναθεώρησαν επί τα βελτίω το νέο πλαίσιο αδειοδότησης και επιφέρουν μια προσωρινή ικανοποίηση . Οι αίθουσες των 12 τεραγωνικών δεν θα γκρεμισθούν , ο ωφέλιμος χώρος ανα μαθητή αναπροσαρμάσθηκε στα 3 τεραγωνικά και ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα αυξήθηκε στους 75 μαθητές . Οι προοπτικές ωστόσο της επιχειρηματικής επιβίωσης των φροντιστηρίων παραμένουν δύσκολές όσο δεν υπάρχουν μέτρα ενάντια στην παραοικονομία των μορφών της οικοδιδασκαλίας η οποία ούτε αδειοδοτείται ούτε ελέγχεται ούτε πληρώνει . Το νέο πλαίσιο των συστεγάσεων και των πολλαπλών εκπαιδευτικών χρήσεων ευνοεί μορφές συνεργατισμού και οικονομιών που πρέπει άμεσα να αναζητηθούν . Είμαστε ήδη στην αυγή της επόμενης μέρας και μεγάλες αλλαγές θα επέλθουν . Εκείνο που δεν πρέπει να συμβεί θα είναι η διολίσθηση του κλάδου στην γκρίζα ζώνη της οικονομίας την οποία ευνοούν τα αυστηρά μέτρα επί των νομίμων και η ανυπαρξία σχεδιασμού για την τεράστια φοροδιαφυγή . Εμείς θα δηλώσουμε τα ετήσια δίδακτρα των μαθητών μας και τα ΑΦΜ των γονέων και των παππούδων … Οι συμπαθείς πληνάδελφοι της μαύρης ζώνης που μισούν κατά τα άλλα το φροντιστήριο τι θα δηλώσουν ; Η τριήμερη συστηματική μας ενασχόληση με τα διαδικαστικά της προπαρασκευής των νόμων του κράτους επιβεβαίωσε το βασίλειο της προχειρότητας και δεν μας επιτρέπει ελπίδες για το μέλλον του , όσα αποθέματα αισιοδοξίας και αν διαθέτουμε…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *