Ο Νόμος του Καλύτερου

με ποιά οπτική γωνία

Η προσεκτική ανάγνωση του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (από την σελίδα 43 ….), παρά το γεγονός ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί σημαντικές αριθμητικές πτυχές , οδηγεί σε συμπεράσματα άξια προσοχής . Τα φροντιστήρια θα μπορούν να αδειοδοτούνται με άδειες λειτουργίας δύο τύπων ανάλογα με το μέγεθος της αυτοτελούς εκπαιδευτικής δομής . Οι προδιαγραφές των μικρότερων δομών είναι απολύτως συγκριτέες με τις υπάρχουσες και δεν πρέπει να γεννούν ανησυχίες ως προς την εξασφάλισή τους . Η λειτουργία μάλιστα μεγαλύτερων δομών μπορεί να προκύπτει ως άθροισμα επι μέρους αυτοτελών εκπαιδευτικών χώρων που θα έχουν τις προδιαγραφές της “μικρής” άδειας . Η άδεια λειτουργίας αριθμητικά μεγαλύτερων δομών έχει πολλές και αυστηρές προδιαγραφές . Το αριθμητικό όριο που διαχωρίζει τις σχετικές άδειες των 40 μαθητών ανά διδακτική ώρα πρέπει να επαυξηθεί . Κατά τα άλλα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η συντεταγμένη μας έκφραση επέδειξε αντανακλαστικά μαζί με όλες τις μορφές της ιδιωτικής παιδείας . Εξαίρεση αποτελούν τα ιδιωτικά σχολεία τα οποία δεν αντιμετωπίζουν κανένα θέμα με το νομοσχέδιο καθώς διευρύνει το εκπαιδευτικό τους φάσμα και απουσίασαν ευλόγως από τις σχετικές συσκέψεις . Τα πάντα θα κριθούν βέβαια στην απαιτητική αγορά που έχει τους δικούς της κανόνες και νομιμοποιεί όσους προσφέρουν το καλύτερο ! Να σημειώσουμε ακόμα το γεγονός ότι το νέο πλαίσιο επιτρέπει την συστέγαση ! Καλημέρα σε Όλους και θα επανέλθουμε ακόμα και εντός της ημέρας …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *