Εβδομάδα Καθοριστικών Εξελίξεων

PIKASSO Girl on a Pillow, 1936

Εβδομάδα καθοριστικών εξελίξεων στο κυοφορούμενο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων με κύρια παράμετρο το κτηριακό . Οι πληροφορίες αναφέρουν απαράδεκτους  αριθμητικούς περιορισμούς για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών και αυστηρές προδιαγραφές καταλληλότητας . Η Πολιτεία αυστηροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας , θεωρεί την Παιδεία τεκμήριο διαβίωσης και ταυτόχρονα αδιαφορεί παντελώς για την μαύρη οικονομία της εκπαίδευσης η οποία βρίσκεται στο απυρόβλητο .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *