Οικονομικά Μεγέθη στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

«Στη μελέτη «The challenge of shadow education» του 2011 αναφέρεται ότι κάθε χρόνο νοικοκυριά στην Ευρώπη ξοδεύουν δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να διασφαλίσουν, με εξωσχολική υποστήριξη, ότι τα παιδιά τους θα ανταποκριθούν με επάρκεια στις εξετάσεις, δουλειά που αποτελεί βασική ευθύνη του σχολείου. Η ενισχυτική υποστήριξη των μαθητών είναι γνωστή ως σκιώδης εκπαίδευση, επειδή οι μηχανισμοί εξωσχολικής υποστήριξης μιμούνται την εκπαίδευση. Ετσι, αν κάποια καινούργια δραστηριότητα ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, τότε σύντομα εμφανίζεται και στη σκιώδη εκπαίδευση», αναφέρει στην «Κ» ο επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας κ. Νίκος Παΐζης.(πηγή “Καθημερινή”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *