Ευνοϊκή Αξιοκρατία

Αυτού του είδους οι «παροχές» ακυρώνουν την αρχή των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί βασική δημοκρατική αρχή. Επιπλέον, όλες αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις δημιουργούν εύλογα μια αντιπαλότητα μεταξύ των πολιτών και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή. Στη χώρα μας ένας από τους λίγους θεσμούς που δουλεύει αξιοκρατικά είναι αυτός της εισαγωγής στα ΑΕΙ. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις, για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω στερούν την κοινωνία μας από την αξιοκρατία που, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, την έχει απόλυτη ανάγκη.(μια επιστολή στην Υπουργό Παιδείας , πηγή το “Ποντίκι”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *