Νέα Επαγγελματικά Δικαιώματα

Έπειτα από χρόνια αναμονής, το Υπουργείο Παιδείας υπέγραψε όλα τα προεδρικά διατάγματα για τα επαγγελματικά δικαιώματα χιλιάδων πτυχιούχων τα οποία εκκρεμούσαν. Κατόπιν αυτών τα διατάγματα θα προωθηθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον απαραίτητο νομικό έλεγχο. Τα διατάγματα αφορούν πτυχιούχους των παρακάτω τμημάτων: 1) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ, 2) Κλωστοϋφαντουργίας, Οχημάτων, Τεχνολογίας Αεροσκαφών και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), 3) Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας και Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ, 4) Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ, 5) Aνθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ, 6) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής των ΤΕΙ, 7) Πολιτικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Τοπογραφίας, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤEI, 8) Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ), 9) Βιολογίας των Πανεπιστημίων, 10) Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *