Μηχανογραφικό και Εξεταστικό: Από την Άννα στον … Καϊάφα

Η υπουργός Παιδείας μιλώντας στην «Κ», αφήνει εμμέσως να εννοηθεί ότι η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για τα ΑΕΙ θα παραμείνει εντός του Ιουλίου, αφού ο απόψεις των μαθητών θα επηρεάσουν σημαντικά την τελική απόφαση του υπουργείου… Δείτε τη σχετική συνέντευξη στον Απόστολο Λακασά.

Ερώτηση:

– Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο χρόνος υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ. Η πρόταση του υπουργείου είναι αντί του Ιουλίου, όπως ίσχυε μέχρι και φέτος, από το 2011 τα μηχανογραφικά να υποβάλλονται τον Μάρτιο, δηλαδή πριν από τις εξετάσεις του Μαΐου. Ομως, από τις έως τώρα θέσεις των μαθητών και των γονέων, η συντριπτική πλειονότητα τάσσεται υπέρ του Ιουλίου. Τι θα γίνει;

Απάντηση:

– Το υπουργείο για πρώτη φορά ζήτησε τις απόψεις των μαθητών για το συγκεκριμένα θέμα. Και οι απόψεις τους θα επηρεάσουν σημαντικά τη λήψη της τελικής απόφασής μας.

Ερώτηση:

– Πότε θα οριστικοποιηθεί το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ, το οποίο θα ισχύσει από το έτος 2013-2014;

Απάντηση:

– Τόσο για τη δομή του νέου λυκείου όσο και για το σύστημα πρόσβασης θα γίνει διάλογος μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το νέο θεσμικό πλαίσιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ερώτηση:

– Βέβαια, ήδη στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τις αλλαγές στα ΑΕΙ έχει τεθεί η πρόταση για κατάργηση Τμημάτων από βασική ακαδημαϊκή μονάδα και η αντικατάστασή τους από τις Σχολές, με στόχο την κινητικότητα των φοιτητών, ιδίως στο πρώτο έτος, πριν γίνει ο διαχωρισμός από το δεύτερο έτος και μετά. Πώς σκέφτεστε να λειτουργήσει αυτό;

Απάντηση:

– Το Τμήμα σήμερα λειτουργεί όχι απλώς ως αυτόνομη ακαδημαϊκή μονάδα, αλλά και ως αυτό που μπορεί να αποφασίζει τα πάντα, χωρίς να μπορεί η Σχολή και πολύ περισσότερο η Σύγκλητος να παρέμβουν, παρά μόνο γνωμοδοτικά. Στόχος είναι η Σύγκλητος να κάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό, και τα Τμήματα και οι Σχολές να εξειδικεύουν, να έχουν αρμοδιότητες, αλλά στο επίπεδο της δικής τους μονάδας. Το Τμήμα θα έχει την ευθύνη του προγράμματος σπουδών. Στόχος είναι η κινητικότητα των φοιτητών. Να μπορούν να επιλέγουν μαθήματα από διαφορετικά Τμήματα και να σταματήσει η «υπερεξειδίκευση» που υπάρχει, η οποία είναι αρνητική και για τη γνώση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *