Πόλεμος Επιστημονικών Ενώσεων

Η νέα δομή του Λυκείου προκαλεί ενδοκαθηγητικούς πολέμους καθώς οι επιστημονικές ενώσεις πολλών ειδικοτήτων διατυπώνουν φόβους ότι απειλούνται με «αφανισμό» από το νέο Λύκειο προς όφελος συγκεκριμένων καθηγητικών κλάδων! Φυσικοί, Χημικοί, Πληροφορικοί, Ιστορικοί, Βιολόγοι και Θεολόγοι αντιδρούν στα σχέδια που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών στην Καθημερινή του Σαββάτου παρουσίασε μάλιστα μια συγκριτική μελέτη της δομής του Ι.Β. και του προτεινόμενου σχεδίου. Σας παραθέτουμε τα συγκριτικά στοιχεία, έχουμε όμως την αίσθηση ότι απέχουμε πολύ από ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο στην πράξη σχέδιο με τεχνοκρατική τεκμηρίωση.

Συγκριτική Μελέτη Ι.Β. και Νέου Λυκείου

• Το υποχρεωτικό πρόγραμμα στο IB είναι 3 ώρες, ενώ στο σχέδιο εργασίας 14 ώρες.

•Στο σχέδιο εργασίας το διεπιστημονικό μάθημα παραλείπεται. Εισάγονται πολλές ώρες υποχρεωτικών γλωσσικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα, αν στα γλωσσικά μαθήματα προστεθούν και αυτά που υποχρεούται να πάρει ο μαθητής από τις ομάδες μαθημάτων όπως η Αρχαιογνωσία και η Ξένη Γλώσσα, τότε ο μαθητής διδάσκεται τέσσερα γλωσσικά μαθήματα έναντι δύο που διδάσκεται ο μαθητής του IB.

• Στο σχέδιο εργασίας η μητρική γλώσσα διδάσκεται 6 ώρες, εκ των οποίων οι 2 αφορούν τη λογοτεχνία, ενώ στο IB όλες οι ώρες δίνονται στη λογοτεχνία.

•Στο σχέδιο του ελληνικού λυκείου η διδασκαλία των Αγγλικών είναι υποχρεωτική, παρότι η εκμάθηση Αγγλικών ήδη ξεκινά από πολύ νωρίτερα, ενώ πολλοί μαθητές όταν φθάσουν στην Α΄ Λυκείου κατέχουν δίπλωμα αγγλικών υψηλού επιπέδου.

• Στα μαθήματα επιλογής στο ελληνικό σχέδιο εισάγεται ομάδα μαθημάτων με τίτλο «Αρχαιογνωσία», η οποία εστιάζει στα Αρχαία. Στο IB τα Αρχαία δεν είναι διακριτή ομάδα μαθημάτων, αλλά εντάσσονται στην ομάδα μαθημάτων της 2ης Γλώσσας.

• Τα Λατινικά κατατάσσονται στις Ξένες Γλώσσες, όπως τα Γαλλικά και τα Αγγλικά, ενώ λογικά θα έπρεπε να είναι στην ομάδα «Αρχαιογνωσία».

•Στο IB η ομάδα μαθημάτων για τον Πολιτισμό είναι προαιρετική, στο ελληνικό σχέδιο υποχρεωτική.

• Στο IB ο μαθητής οφείλει να πάρει τρία μαθήματα, που διδάσκονται με σημαντική εμβάθυνση ενώ στο ελληνικό σχέδιο μόνο ένα.

•«Το IB είναι ισορροπημένο και δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να πάρει μαθήματα από μία ευρεία γκάμα επιλογών. Το σχέδιο εργασίας δεν είναι ισορροπημένο. Λέγεται ότι δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέγει μαθήματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, αλλά αυτό υλοποιείται μόνο για όσους ενδιαφέρονται για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και όχι για εκείνους που ενδιαφέρονται για τις θετικές, η διδασκαλία των οποίων συρρικνώνεται δραστικά και στις δύο τάξεις λυκείου» ανέφερε στην «Κ» ο πρόεδρος της ΕΕΧ κ. Γ. Αρβανίτης.

Πόλεμος επιστημονικών ενώσεων προμηνύεται καθώς η θεωρητική κάστα επιτίθεται στις υποτιμητικά αναφερόμενες «Φυσικές Επιστήμες». Ο κ. Μπαμπινιώτης σε πρόσφατη ομιλία του στον Πειραιά το είπε καθαρά: «Δεν χρειαζόμαστε τόσες ειδικότητες στις Φυσικές Επιστήμες!»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *