Αυτοδίδακτα Μειράκια του Τρίτου Κόσμου

Ένα χρήσιμο video στο οποίο ο Sugata Mitra προσεγγίζει τα προβλήματα και τα πειράματα της αυτοδιδαχής. Το αναδημοσιεύουμε γιατί έχουμε εισέλθει στην εποχή της τηλεκπαίδευσης και της αυτοδιδασκαλίας. Όταν τα παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον τότε η εκπαίδευση συμβαίνει λέει στο video o Αρθουρ Κλαρκ. Όταν οι δάσκαλοι επιδεικνύουν εκπαιδευτική φροντίδα η εκπαίδευση συντελείται προσθέτουμε εμείς.

Δείτε το Video επιλέγοντας τους Ελληνικούς υπότιτλους

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *