Πώς θα Γίνεται η Εισαγωγή στα AEI – TEI

H εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων σε τέσσερα (αντί έξι σήμερα) μαθήματα, ενώ θα συνυπολογίζεται ο βαθμός της β΄ και γ΄ τάξης λυκείου που θα προκύπτει και από ενδοσχολικές εξετάσεις.

H αξιολόγηση των μαθητών στη β΄ και γ΄ τάξη λυκείου δεν θα βασίζεται μόνο στις εξετάσεις αλλά και σε ερευνητικές εργασίες.

Tα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων οι υποψήφιοι, όπως και η στάθμιση της βαθμολογίας τους, θα καθορίζονται από τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Oι υποψήφιοι θα εισάγονται σε Σχολή κι όχι σε Tμήμα όπως συμβαίνει σήμερα. Mετά το πρώτο έτος, οι εισακτέοι θα κατανέμονται στα επιμέρους τμήματα με βάση τις προτιμήσεις τους και τις επιδόσεις τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σε τμήματα χαμηλής ζήτησης προτείνεται ελεύθερη πρόσβαση, ενώ απόφοιτοι IEK μπορεί να έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε TEI με ειδικές εξετάσεις και αφού έχουν πιστοποιήσει τις γνώσεις τους.

Πηγή "Ημερησία"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *