Η Επανάσταση του Αυτονόητου

Η χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού στους Δελφούς δεν μπορεί να έχει ασφαλώς κανένα αντιπολιτευτικό αντίλογο. Οι γραφικές αντιδράσεις των αμετανόητων κρατιστών που μας έφεραν ως εδώ είναι κατανοητές ως προς τον στόχο που υπηρετούν, δεν αποτελούν όμως βιώσιμη αντιπρόταση. Όλοι θα επικροτήσουμε την αξιοκρατία, την αριστεία, την ανταγωνιστικότητα. Όλοι θα χειροκροτήσουμε τα ψηφιακά συγγράμματα και την εφαρμογή του ECTS με βάση τις διδακτικές μονάδες. Ολόκληρη η κοινωνία θα ανακουφιστεί πραγματικά από το ανταποδοτικό τέλος ενός διαφορετικού συστήματος χρηματοδότησης με τα κουπόνια. Ολόκληρη η κοινωνία αναμένει τολμηρές αλλαγές στην ελληνική σοβιετική παιδεία. Το εγχείρημα όμως ενός ακόμα τρίμηνου διαλόγου θα κριθεί όχι μόνο στις τροχιοδεικτικές προτάσεις αλλά σε μια συνεπή εφαρμογή. Οι αντιστάσεις της μετριοκρατίας και των συμφερόντων της θα είναι μεγάλες όμως η επανάσταση του αυτονόητου επέρχεται και θα καταξιώσει όσους αληθινά μοχθούν για την πρόοδο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *