Σχόλιο για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τα θέματα στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Απαιτούσαν γνώσεις από ολόκληρη την ύλη του μαθήματος και το επίπεδό τους ήταν αρκετά καλό. Η επιτροπή δούλεψε και παρουσίασε για πρώτη φορά τόσο ποιοτικά θέματα. Καλά αποτελέσματα!

Δείτε τις απαντήσεις των θεμάτων στο www.pedio.ekp.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *