Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Η κ. Λία Αθανασίου επισημαίνει για το αυριανό διαγώνισμα' αν κρίνουμε από τις επισημάνσεις θα μπορούσε να έχει τον επίκαιρο τίτλο "Ο πληθωρισμός και οι συνέπειες του" ή "Η συμπεριφορά του καταναλωτή"…

Αρχές Οικονoμικής Θεωρίας

Αύριο τα θέματα θα είναι περίπατος για όλους σας.

Με τόσες ασκήσεις που έχουμε λύσει, με τόσα διαγωνίσματα που έχουμε γράψει μαζί, με τόσα που έχουμε συζητήσει και αναλύσει, αυριο πάμε να γελάσουμε. Αρκεί να είμαστε προσεκτικοί και όχι πονηροί. Θα είναι τόσο εύκολα όσο θα φαίνονται…

Από ασκήσεις έχουμε λύσει ότι πιθανό μπορεί να βάλουν και μη.

Προσοχή  • Για να υπολογίσω κόστος ευκαιρίας, οι ποσότητες στο Π.Π.Δ. θα πρέπει να είναι σε μονάδες και πάντα αφαιρώ από το μεγαλύτερο, το μικρότερο.

• όταν υπολογίζω ΕD ή ΕΤΟΞΟΥ ή ΕS, θα πρέπει οι προσδιοριστικοί παράγοντες εκτός της Ρ να είναι σταθεροί.

• ΕΥ εκεί όπου οι προσδιοριστικοί παράγοντες εκτός του Υ είναι σταθεροί.

• ΕD πάντα αρνητική / ΕS πάντα θετική.

• β < 0 και δ > 0 πάντα.

• ΕD=-1 –>στο μέσο μιας ευθείας καμπύλης D

              –>σε κάθε σημείο μιας ισοσκελούς υπερβολής

• Ρ και ζήτηση υποκατάστατων ίδια κατεύθυνση.

• Ρ και ζήτηση συμπληρωματικών αντίθετη κατεύθυνση.

• ελαστική D τότε Ρ και ΣΔ αντίστροφη σχέση.

• ανελαστική D τότε Ρ και ΣΔ ευθεία σχέση.

• Σε σταθερή Ρ η %μεταβολή QS = %μεταβολή D και %μεταβολή QS = %μεταβολή S.

• Για να ορίσουμε μια ευθεία θα πρέπει να το λέει και να μας δίνει τουλάχιστον 2 συνδ. Ρ και QD ή Ρ και QS .

• Για να ορίσουμε μια ισοσκελής υπερβολή 3 σημεία Ρ και QS με σταθερούς τους υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες.

  ΤΡ6 = ΤΡ4 + 2ΜΡ

VC100 = VC80 + 20MC

 TC250 = VC200 + 50MC.

• P = MC^>=AVC

• Για ΡΚ : Συνολικά έσοδα από i) καταναλωτές ΡΚ QD

                                                                  ii) κράτος PK (QS – QD)

                                                                  Σύνολο ΡΚ QS.

• Για ΡΑ : ΡΑ QS (νόμιμα)

                    Ρ΄  QS (παράνομα)

• Υπολογισμός καπέλου

Υπολογίζω για ΡΑ την QS. Την QS αυτή τη βάζω στη συνάρτηση ζήτησης και λύνω ως προς Ρ΄ (τιμή που είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν)

   Καπέλο: Ρ΄ – ΡΑ

• Οι ανάγκες • Οι συντελεστές της παραγωγής • Το κύριο οικονομικό πρόβλημα • Ο καταμερισμός των έργων • Το Οικονομικό κύκλωμα • Η αβεβαιότητα στην Οικονομική ζωή • Η συμπεριφορά του καταναλωτή • Νόμος της ζήτησης • Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης • Ειδικές περιπτώσεις καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας • Εισοδηματική ελαστικότητα •Ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης • TP, AP, MP, TC, FC, VC, AVC, AFC, ATC • Οριακό κόστος • Νόμος της φθίνουσας απόδοσης • Προσδιοριστικοί παραγοντες τις προσφοράς • Ελαστική και ανελαστική προσφορά και η επίδρασή του παράγοντα χρόνου • Σταθερή Po και σταθερή Qo • Ρα και Ρκ.

 

Όταν γράφω ελέγχω τα αποτελέσματα μου ώστε να μην αντιτίθεται στις γνώσεις μου.

Π.χ. αν βρω ΕD > 0 θα έχω κάνει λάθος…

Αν κάτι νομίζω πως δεν το ξέρω, δεν το παρατάω αλλά εκμεταλλεύομαι τα δεδομένα της άσκησης όπως ξέρω, και στο τέλος κάτι καλό θα γράψω…

Έχω στο μυαλό μου, πως όλη τη χρονιά με την προσπάθεια και τη μελέτη που έχω κάνει έχω γίνει έμπειρος «λύτης» και δεν πρέπει να μου ξεφύγει τίποτα.

Άλλωστε είναι και θέμα «Prestige» γράφω καλά στο πιο ενδιαφέρον μάθημα που έχω διδαχθεί ποτέ και τελικά επιλέγω να ακολουθήσω κάποια οικονομική σχολή.

Καλή τύχη σε όλους μας. Σίγουρα είμαστε οι καλύτεροι, διότι ακόμα και από τα λάθη μας μάθαμε σημαντικά πράγματα.

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και να ξέρετε ότι εγώ δεν έχω άγχος διότι ξέρω πως όλοι, αναλογικά με την προσπάθεια σας, θα γράψετε πολύ καλά!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *