Απειλές … Ευταξίας και Ήθους

Οι φήμες περί αταξίας ή ευταξίας στην επιτροπή των εξετάσεων δεν επιβεβαιώνονται. Με επίγνωση μάλιστα του κύρους όσων συναδέλφων θεματοδοτούν κάθε χρόνο το μάθημα της Φυσικής, η συζήτηση για τη φιλοσοφία των θεμάτων είναι μάλλον παντελώς ανεπίκαιρη και εν πολλοίς ανώφελη. Όσοι συμμετέχουν στις επιτροπές έχουν ένσημα διδασκαλίας και επιστημονικές διακρίσεις. Μερικές φορές παρεισδύουν και μερικοί προκλητικώς αθλούμενοι σε μαύρα ιδιαίτερα με προφανή στόχο την παράνομη εξαργύρωση της συμμετοχής τους και την επαύξηση της αθλίας φήμης τους. Οι επικεφαλής όμως των επιτροπών οφείλουν και μπορούν να επιβάλλουν δύο προϋποθέσεις για μια δίκαιη θεματοδοσία που θα κατατάξει τους υποψηφίους σε όλες τις κλίμακες της βαθμολογίας ως ηθική ανταμοιβή της προσπάθειας που ο υποψήφιος έχει καταβάλλει σε μια μακρά και επίπονη προετοιμασία ετών στο μάθημα της Φυσικής.

Η μια προϋπόθεση είναι η αποφυγή των θεμάτων της επιστημονικής αυταρέσκειας και η δεύτερη η ουσιαστική σύνθεση και μετεξέλιξη των προτάσεων για να μην μπορεί κανένας ανθρωπίνως κακόβουλος να ισχυριστεί ότι επέβαλε θέματα και απόψεις. Το διαγώνισμα θα κριθεί από το σύνολο των μαχόμενων Φυσικών με τα κριτήρια της δίκαιης διαβάθμισης των υποψηφίων και όχι με την κλίμακα ενός αντιφροντιστηριακού εντυπωσιασμού.

Τις τελευταίες οδηγίες θα τις δώσουμε αύριο χωρίς να προσθέσουμε κάτι διαφορετικό από όσα κάθε χρόνο παραθέτουμε. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον οι εξετάσεις του μαθήματος να αφορούν το σύνολο της Λυκειακής ύλης, αποφορτίζοντας τη διαδικασία διαφοροποίησης από την αναζήτηση των υπότιτλων στα σχήματα και τις φωτογραφίες του σχολικού βιβλίου. Ο Ευταξίας ο Καρδιτσιώτης και ο Τρικαλινός δεν συνιστούν απειλές αλλά εγγυήσεις ευταξίας και ήθους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *