Ιστορία, Βιολογία & Α.Ο.Δ.Ε.

Οι καθηγητές – συνεργάτες του ιστολογίου μας κ. Ιωάννα Αγγελή, κ. Λία Αθανασίου και ο κ. Βασίλης Ζευγώλης σχολιάζουν τα σημερινά θέματα στην Ιστορία κατεύθυνσης, τις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και τη Βιολογία κατεύθυνσης αντίστοιχα. Αναλυτικές απαντήσεις των θεμάτων στη διεύθυνση www.pedio.ekp.gr

Τα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και στην πλειοψηφία τους κρίνονται αναμενόμενα. Η διατύπωσή τους ήταν σαφής και κατανοητή. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν σαφώς πιο απαιτητικά, κυρίως, λόγω της μεγάλης έκτασης των απαντήσεων στα παραθέματα.

Το μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων δυσκολεύει την εμπέδωση της ύλης, λόγω της στείρας αποστήθισής του! Τα θέματα ήταν με σαφήνεια διατυπωμένα και ιδιαίτερα προσεγμένα. Για ακόμα μια χρονιά οι καλά διαβασμένοι και οι τυχεροί, έγραψαν!

Στο μάθημα της Βιολογίας τα δύο πρώτα θέματα χαρακτηρίζονται από ελάχιστο βαθμό δυσκολίας καθώς αφορούσαν πολύ συγκεκριμένα και οριοθετημένα τμήματα της διδακτέας ύλης χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε κριτική επεξεργασία.

Το τρίτο θέμα (Γ) απαιτούσε αφενός καλή γνώση της θεωρίας καθώς και ελάχιστη ικανότητα συνδυασμού σχετιζόμενων θεμάτων της διδακτέας ύλης. Ιδιαίτερα το θέμα Γ3 απαιτούσε επιπλέον και ικανότητα κριτικής διερεύνυσης αν και οι περισσότεροι μαθητές είχαν, ή όφειλαν να είχαν, εμπειρία από επεξεργασία αντίστοιχων θεμάτων.

Το τέταρτο θέμα (Δ) αποτελούσε μια κλασσική άσκηση διυβριδισμού χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία ή ασάφεια.

Ο συνολικος βαθμός δυσκολίας του διαγωνίσματος χαρακτηρίζεται μέτριος αν συνυπολογίσει κάποιος τη μεγάλη έκταση των απαιτούμενων απαντήσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *