Βιολογία, Ιστορία, ΑΟΔΕ

Οι συνεργάτες του Ιστολογίου Βασίλης Ζευγώλης, Ιωάννα Αγγελή και Λία Αθανασίου υπογραμμίζουν για το αυριανό διαγώνισμα:

Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων τεχνολογικής κατεύθυνσης

Η κ. Αθανασίου Λία υπογραμμίζει για το αυριανό μάθημα…

Χρήσιμες συμβουλές για παπαγάλους και μη…

 

 • Δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα θέματα. Υπάρχουν κομμάτια του βιβλίου που πρέπει να ξέρουμε απ’ έξω. Ε!!! Ένα χρόνο τώρα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.. Να μάθουμε σιγά – σιγά όλη την ύλη απ’ έξω αυτολεξεί. Σιγά και τι έγινε αν θα την ξεχάσουμε την επόμενη μέρα! Στο συγκεκριμένο μάθημα, δεν εξετάζεται η κριτική ικανότητα του μαθητή, αλλά η δυνατότητά του να παπαγαλίσει.

Τώρα, αν όλη τη χρονιά, δεν έχουμε διαβάσει όπως και όσο πρέπει, μπορούμε να κάνουμε θαύματα ακόμα και τις 2 τελευταίες μέρες και τις τελευταίες ώρες αν μάθουμε τα παρακάτω…ΙΣΩΣ

● Η πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης ● Η επιχείρηση ως θεσμός ● Η επιχείρηση ως σύστημα ● Αόρατη διοικητική λειτουργία ● Παραγωγική Λειτουργία ● Εμπορική Λειτουργία ● Λειτουργία της πληροφόρησης ● Λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων ● Η επιχείρηση και το περιβάλλον της ● Θεσμικοί Στόχοι ● Παραγωγικότητα ● Ορισμούς management ● Fayol ● Κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων ● Προγραμματισμός ● Οργάνωση ● Το προϊόν ● Η τιμή ● Διοίκηση πωλήσεων ● Η έννοια και φύση της παραγωγής ● Τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρου ● Σχεδιασμός παραγωγής ● Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού ● Προσλήψεις ● Εκπαίδευση – Ανάπτυξη ● Εισαγωγή Δ.Α.Π. ● Πολιτική αμοιβών ● Αξιολόγηση ● Μεταθέσεις – προαγωγές ● Ωφελήματα ● Πειθαρχικά Μέτρα ● Υγεία ● Ωριμότητα ● Βασική παραδοχή της θεωρίας του A. Maslow ● Χρήσιμα στοιχεία της θεωρίας του Α. Maslow ● Παράγοντες «υγιεινής» ● Μέθοδοι παρακίνησης

Τι προσέχουμε στις εξετάσεις;

Διαβάζουμε τις προτάσεις Σ/Λ και πολλαπλής επιλογής πολύ προσεκτικά.

Διαβάζουμε προσεκτικά τις ερωτήσεις ανάπτυξης και αν δεν είμαστε σίγουροι για την έκταση της απάντησης γράφουμε και παραπάνω…ε! όχι όλο το βιβλίο.

Σε 1,5 ώρα περίπου θα έχουμε τελειώσει, άρα υπάρχει πολύς χρόνος για να βελτιώσουμε την εικόνα του γραπτού μας.

Προσοχή! Αν δεν γράψουμε εμείς που ξέρουμε και έχουμε μαντέψει τι θα πέσει.. τότε ποιος θα γράψει.

Καλή Επιτυχία, στο «εύκολο» μάθημα που θα σας χαρίσει πολλά μόρια..

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Ο βιολόγος κ. Ζευγώλης Βασίλης και αυτή τη φορά ήταν λακωνικός και επιγραμματικός. Η Βιολογία της κατεύθυνσης έχει ιδιαίτερες αξιώσεις και αφορά τους μαθητές της θετικής που είναι στην συντριπτική πλειοψηφία πολύ καλά προετοιμασμένοι.

 

 • Φωσφοδιεστερικός δεσμός
 • Συμπληρωματικότητα
 • Λειτουργίες γενετικού υλικού συνοπτικά
 • Γεν. υλικό στα προκαρυωτικά, πλασμίδια / πλασμίδιο Τi
 • Νουκλεοσώματα
 • DNA – δεσμάση DNA – πολυμεράση
 • Αντίστροφη μεταγραφάση
 • Επιδιορθωτικά ένζυμα
 • Άσκηση 2ο κεφάλαιο
 • Σύμπλοκο έναρξης πρωτεϊνοσύνθεσης
 • Οπερόνιο λακτόζης
 • Μοσχομπίζελο
 • Ορισμοί φαινότυπος, γονότυπος
 • Πολλαπλά αλληλόμορφα
 • Άσκηση και θεωρητική υποστήριξη για αλφισμό και PKU. Συνδυασμός με έλεγχο της PKU προγεννητικά και σε νεογνά.
 • Άσκηση με κάποιο γονίδιο και κυστική ίνωση / ADA.
 • Συνδυασμός με γονιδιακή θεραπεία κυστική ίνωση / ADA.
 • Άσκηση με φυλοσύνδετο γονίδιο και kleinefelter
 • Δημιουργία δρεπανοκυτταρικής, στοιχεία,
 • Διάγνωση σε ενήλικα άτομα α – θαλασσαιμία 
 • μεταλλαξιογόνοι παράγοντες 
 • cri du chat 
 • Ινσουλίνη, παραγωγή με διαγονιδιακά
 • Εισαγωγή γονιδίων σε κύτταρα (προκαρυωτικά ή ευκαρυωτικά) ή φορείς μεταφοράς γονιδίων 
 • Χρησιμότητα κλωνοποίησης

 

Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Η φιλόλογος κ. Ιωάννα Αγγελή δίνει στο ιστολόγιο τις τελευταίες οδηγίες για την αυριανή εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας της θεωρητικής κατεύθυνσης.

Το μάθημα της Ιστορίας Κατεύθυνσης ως καθαρά θεωρητικό μάθημα, απαιτεί συγκροτημένη και αδιάλειπτη μελέτη σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ώστε να αποφεύγονται οι γνωστικές ελλείψεις. Ακολουθούν κάποιες οδηγίες που βοηθούν στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του μαθήματος στις παραμονές της εξέτασης:

Να διαβαστούν οι τίτλοι των ενοτήτων και να συνδεθούν με το περιεχόμενό τους.

Να οργανωθούν τα γεγονότα κάθε κεφαλαίου στη σκέψη του μαθητή με χρονολογική ακολουθία.

Να δοθεί βαρύτητα στις ενέργειες των ιστορικών προσώπων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο γνωστικό υλικό (π.χ. Βενιζέλος, κυρίως ως προς το Κρητικό ζήτημα και τον παρευξείνιο Ελληνισμό, Τρικούπης, Κωνσταντίνος, Κωνσταντινίδης, μητροπολίτης Χρύσανθος, μητροπολίτης Γερμανός, Πρίγκηπας Γεώργιος).

Συνήθως οι όροι που δίνονται με πλάγια γραμματοσειρά ζητούνται ως ορισμοί (π.χ. αρχή της δεδηλωμένης, ραλλικό κόμμα, «Ανώτατην Διεύθυνσιν Περιθάλψεως», «Ανόρθωση», «Οργανισμός», «Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών», Φροντιστήριο Τραπεζούντας, Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων, Πατριαρχική Επιτροπή).

Συνθήκες (Συνθήκη Λονδίνου 30 Μαΐου 1913, Συμφωνία Μουρνιών), Συνέδρια (στο Παρευξείνιο), Συντάγματα (Σύνταγμα του 1864) είναι αυξημένης βαρύτητας.

Οι επιλογείς των θεμάτων συχνά δείχνουν προτίμηση σε μικρές ενότητες που αποτελούν αυτοτελείς ερωτήσεις (π.χ. τα αριστερά κόμματα, Πληθυσμός/ Εθνολογική σύσταση, Η περίοδος της δημιουργίας, β. Η αντίδραση του πρίγκιπα, Ενότητες 5, 8, του Κρητικού Ζητήματος, Παλιννόστηση, Περίθαλψη 1914-1921, Οικονομία [προσφυγικό]).

Οι εκφωνήσεις των ερωτήσεων συχνά παραπέμπουν σε διατύπωση του βιβλίου.

Η συνήθης έκταση των στοιχείων που ζητούνται από το βιβλίο δεν υπερβαίνει, τόσο στις ερωτήσεις ανάπτυξης όσο και στα παραθέματα, τις δύο παραγράφους.

Η καλύτερη επιλογή είναι η ακριβής. Ωστόσο, αν ο μαθητής αμφιταλαντεύεται, καλύτερα να παρουσιάσει επιπλέον στοιχεία παρά ελλείψεις.

Η επεξεργασία των παραθεμάτων (πηγών) που δίνονται θα πρέπει να είναι λεπτομερής και εξαντλητική και συνδεδεμένη με το γνωστικό υλικό του βιβλίου.

Καλό θα ήταν να μην αποκλείονται θέματα που «έπεσαν» τις προηγούμενες χρονιές.

Ο καλύτερος σύμβουλος είναι η ψυχραιμία ώστε να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα οι γνώσεις του μαθητή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *