Λογοτεχνία & Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Η φιλόλογος – συνεργάτης του ιστολογίου κ. Χαρά Αγγελή και ο μαθηματικός κ. Πάνος Παπαναγιώτου επισημαίνουν για τα αυριανά διαγωνίσματα της Λογοτεχνίας και των Μαθηματικών της Κατεύθυνσης.

Λογοτεχνία 

Στο μάθημα της Λογοτεχνίας είναι πάντα δύσκολο να γίνουν οποιεσδήποτε προβλέψεις. Αυτή η δυσκολία ενισχύεται φέτος και από το γεγονός της αντικατάστασης της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής που επιλέγει τα θέματα, γιατί έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε έστω και υποθέσεις για τις προτιμήσεις τους ως προς τα θέματα, αφού δεν υπάρχουν προηγούμενα δεδομένα.

Κάποιες γενικές επισημάνσεις, οι οποίες βέβαια δεν οδηγούν σε συμπεράσματα, μπορούν να γίνουν. Αρχικά, στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2008 και του 2009 οι μαθητές εξετάστηκαν σε ποιήματα. Ίσως φέτος κάποιο πεζό κείμενο συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες επιλογής, εκτός κι αν η ποίηση είναι πρώτη στις προτιμήσεις της επιτροπής. Επίσης, με βάση στατιστικά στοιχεία, ό,τι μπαίνει για πρώτη φορά στην ύλη δεν επιλέγεται προς εξέταση· το πρόβλημα όμως είναι ότι παρόλο που άλλαξε η ύλη, τα νέα κείμενα – πεζά ή ποιήματα – συμπεριλαμβάνονταν στην ύλη παλαιότερων ετών, αφαιρέθηκαν στη συνέχεια και τώρα επανέκαμψαν.

Επομένως, ασφαλείς προβλέψεις μπορούν να γίνουν μόνο ως προς τα ερωτήματα που θα τεθούν και τέτοια είναι: αφηγηματικές τεχνικές, εκφραστικά μέσα, χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γραφής των λογοτεχνών, υλικό από το οποίο αντλούν τη θεματολογία τους, ιστορικό πλαίσιο, επιδράσεις. Αν σας εκπλήξει η διατύπωσή τους, μείνετε ψύχραιμοι και σκεφτείτε ότι οι απαντήσεις είναι μέσα στο γνωστικό υλικό που κατέχετε. Τέλος, ως προς το παράλληλο κείμενο πρέπει, αν ζητείται σύγκριση των δύο κειμένων, να αναφερθείτε σε ομοιότητες και διαφορές ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο, εκτός κι αν σας περιορίζουν τη σύγκριση σε ένα μόνο σκέλος (π.χ. μόνο ομοιότητες ως προς το περιεχόμενο κλπ.).

Γενικότερα, δεν παραθέτουμε περιττά στοιχεία, επιλέγουμε μόνο αυτά που απαιτούνται, παραπέμπουμε στο κείμενο, όπου χρειάζεται, και φροντίζουμε η έκφρασή μας να διαθέτει σαφήνεια και ποιότητα.

Μαθηματικά 

Αναζητώντας τα 1 – 2 δύσκολα ερωτήματα του 4ου θέματος αφού όλα τα υπόλοιπα θα είναι στα μέτρα των καλά διαβασμένων επισημαίνονται «ψαγμένα» θέματα που μπορούμε να δανειστούμε απ’ την εποχή των Δεσμών κυρίως.

 

  • Διατήρηση προσήμου · βλέπε άσκηση 7 Β’ ομάδας σελ 200 σχολικού βιβλίου.
  • Η εμπλοκή του «ξεχασμένου» θεωρήματος μεγίστου ελαχίστου για i) στήσιμο κριτηρίου παρεμβολής ii) αποκλεισμό ακρότατου στο κλειστό άκρο του Π.Ο. για την εφαρμογή του Fermat.
  • Ο υπολογισμός του ορίου ολοκληρώματος x→+∞… με κριτήριο παρεμβολής κοντά και στο πνεύμα της τελευταίας άσκησης Γ’ ομάδας του σχολικού βιβλίου.
  • Οι διαφορετικές σταθερές ολοκλήρωσης C1, C2 για ένωση διαστημάτων -∞,0∪0,+∞x≠0 στο πνεύμα του ΣΧΟΛΙΟΥ του σχολικού βιβλίου σελ. 252. 
  • Η χρήση του Θ.Μ.Τ. σε «αθέατα» ερωτήματα «παπαγαλίζοντας» το δεδομένο f ΚΥΡΤΗ ή f ΚΟΙΛΗ, όπως και το lim(f(x+2)-f(x)) με  x->+∞ !!
  • Σαν συνέχεια του προηγούμενου και σχετικά εύκολα εφαπτομένη «πάνω ή κάτω» απ’ το Cf ΣΧΟΛΙΟ σχολικού βιβλίου. 
  • Αν fx≥gx =>lim(f(x))=+∞με προηγούμενη απόδειξή του αν αυτό δε ζητείται ως προηγούμενο ερώτημα με κριτήριο παρεμβολής.
  • Για τον υπολογισμό του Εμβαδού που ξεπερνάμε για το E=ολοκλήρωμα από 0 εως 1 του x*lnx dx. με συνέχεια Ε =  lim(ολοκλήρωμα t εως 1 x*lnx dx) t->0 την «απροσδιοριστία ln0»!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *