Η Τιμοληψία των Μαύρων Αργεί

Τα κάθε είδους Φροντιστήρια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί υποχρεούνται να καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της ΥΠ.Ε.Α. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (email: ftsirog@e-prices.gr) το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου εκάστου έτους τιμοκατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Την απόφαση υπογράφει η Υπουργός κ. Λούκα Κατσέλη χωρίς να διευκρινίζει πως θα γίνει η τιμοληψία των μαύρων ιδιαιτέρων. Αναμένουμε μέτρα για τα παράνομα ιδιαίτερα κ. Κατσέλη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *