[προτάσεις για επανάληψη] Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 Ο Η φιλόλογος κ. Ιωάννα Αγγελή δίνει στο ιστολόγιο τις τελευταίες οδηγίες για την αυριανή εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας της θεωρητικής κατεύθυνσης. 

Το μάθημα της Ιστορίας Κατεύθυνσης ως καθαρά θεωρητικό μάθημα, απαιτεί συγκροτημένη και αδιάλειπτη μελέτη σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ώστε να αποφεύγονται οι γνωστικές ελλείψεις. Ακολουθούν κάποιες οδηγίες που βοηθούν στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του μαθήματος στις παραμονές της εξέτασης:

 

 • Να διαβαστούν οι τίτλοι των ενοτήτων και να συνδεθούν με το περιεχόμενό τους.
 • Να οργανωθούν τα γεγονότα κάθε κεφαλαίου στη σκέψη του μαθητή με χρονολογική ακολουθία.
 • Να δοθεί βαρύτητα στις ενέργειες των ιστορικών προσώπων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο γνωστικό υλικό (π.χ. Βενιζέλος, κυρίως ως προς το Κρητικό ζήτημα και τον παρευξείνιο Ελληνισμό, Τρικούπης, Κωνσταντίνος, Κωνσταντινίδης, μητροπολίτης Χρύσανθος, μητροπολίτης Γερμανός).
 • Συνήθως οι όροι που δίνονται με πλάγια γραμματοσειρά ζητούνται ως ορισμοί (π.χ. αρχή της δεδηλωμένης, ραλλικό κόμμα, «Ανώτατην Διεύθυνσιν Περιθάλψεως», «Ανόρθωση», «Οργανισμός», «Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών», Φροντιστήριο Τραπεζούντας)
 • Συνθήκες (Συνθήκη Λονδίνου 30 Μαΐου 1913, Συμφωνία Μουρνιών), Συνέδρια (στο Παρευξείνιο), Συντάγματα (Σύνταγμα του 1864) είναι αυξημένης βαρύτητας.
 • Οι επιλογείς των θεμάτων συχνά δείχνουν προτίμηση σε μικρές ενότητες που αποτελούν αυτοτελείς ερωτήσεις (π.χ. τα αριστερά κόμματα, Πληθυσμός/ Εθνολογική σύσταση, Η περίοδος της δημιουργίας, β. Η αντίδραση του πρίγκιπα, Ενότητες 5, 8, του Κρητικού Ζητήματος).
 • Οι εκφωνήσεις των ερωτήσεων συχνά παραπέμπουν σε διατύπωση του βιβλίου.
 • Η συνήθης έκταση των στοιχείων που ζητούνται από το βιβλίο δεν υπερβαίνει, τόσο στις ερωτήσεις ανάπτυξης όσο και στα παραθέματα, τις δύο παραγράφους.
 • Η καλύτερη επιλογή είναι η ακριβής. Ωστόσο, αν ο μαθητής αμφιταλαντεύεται, καλύτερα να παρουσιάσει επιπλέον στοιχεία παρά ελλείψεις.
 • Η επεξεργασία των παραθεμάτων (πηγών) που δίνονται θα πρέπει να είναι λεπτομερής και εξαντλητική και συνδεδεμένη με το γνωστικό υλικό του βιβλίου.
 • Ο καλύτερος σύμβουλος είναι η ψυχραιμία ώστε να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα οι γνώσεις του μαθητή.

 

Καλή επιτυχία σε όλους!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *