Εισαγωγικές Εξετάσεις για το Λύκειο…

 Η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της συνειδητοποιεί την ανάγκη της διαγνωστικής διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησης ως το μόνο μέσο βελτίωσης της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης. Η αντιδραστική θεωρία των μηδενιστών κάθε αξιολόγησης έχει απτά αποτελέσματα στην Λυκειακή βαθμίδα. Οι μαθητές αδυνατούν να λύσουν ένα απλό σύστημα, έχουν ξεχάσει τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, δεν έχουν την ικανότητα της διατύπωσης των συλλογισμών τους και δυσκολεύονται σημαντικά στην ανάγνωση. Όσοι μπαίνουμε στις φροντιστηριακές τάξεις τα βιώνουμε σε υπερθετικό βαθμό.

Η έννοια της σχολικής εργασίας έχει χαθεί και η τσάντα είναι άδεια…. Ρωτάω καθημερινά τους μαθητές μου τι έχετε για αύριο και εισπράττω πάντα την ίδια στερεότυπη απάντηση. Τίποτα!!! Ένα σχολείο χωρίς αύριο και ορίζοντα. Τι προτείνουν οι Πρυτάνεις; 

Η «διέλευση» από το Γυμνάσιο στο Λύκειο να γίνεται κατόπιν εξετάσεων προτείνει μεταξύ άλλων η επιτροπή που συγκρότησε η σύνοδος των πρυτάνεων για το εξεταστικό. Η επιτροπή, η οποία στην προχθεσινή της συνεδρίαση ολοκλήρωσε τη σύνταξη της πρότασής της και θα την παρουσιάσει στη σύνοδο του Καρπενησίου αύριο και μεθαύριο, εισηγείται διορθωτικές παρεμβάσεις στο ισχύον σύστημα πρόσβασης, από το οποίο διατηρεί βασικά στοιχεία.

Η Λία Νικητάκη στη σημερινή Απογευματινή παρουσιάζει τα δέκα βασικά σημεία της πρότασης των Πρυτάνεων:

1.             Το εφαρμοζόμενο σήμερα σύστημα Εθνικών Εξετάσεων, με ευθύνη του ΥΠΕΠΘ και συμμετοχή στα εξεταζόμενα θέματα καθηγητών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρείται αντικειμενικό και αδιάβλητο.

2.             Η βάση του «10» πρέπει να διατηρηθεί.

3.             Οι εξετάσεις για τα ΑΕΙ πρέπει να διενεργούνται, για όσους παίρνουν το απολυτήριο του Λυκείου, μετά τις απολυτήριες εξετάσεις. Μολονότι η αρχή που εκφράστηκε στη Σύνοδο της Βέροιας, δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή στα ΑΕΙ ο βαθμός και των τριών τάξεων του Λυκείου, είναι κατ΄ αποτέλεσμα ορθή, θα βλέπαμε την εφαρμογή της μετά τη συνολική αναμόρφωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και όχι σ΄ αυτό το μεταβατικό στάδιο.

4.             Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων (4-6), ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που επιλέγουν. Το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου, με ευθύνη των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών φορέων, θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας και προαγωγής της κριτικής σκέψης στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, τα οποία θα συνεχιστούν μεν και στη Γ΄ Λυκείου, με ελαττωμένο όμως ίσως φόρτο εργασίας για τους μαθητές της τάξεως αυτής, ώστε να έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για την προετοιμασία τους, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν.

5.             Κάθε υποψήφιος θα επιλέγει Τμήματα αποκλειστικά και μόνον από ένα επιστημονικό πεδίο (π.χ. Νομικής, Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, Επιστημών Υγείας κ.λπ.).

6.             Τα επιστημονικά πεδία θα επαναπροσδιοριστούν από τα ΑΕΙ και φυσικά θα είναι πολύ περισσότερα από τα πέντε που ισχύουν σήμερα.

7.             Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα αντίστοιχα Τμήματα των ΑΕΙ θα καθορίζουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων σπουδών τους, ώστε οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί φορείς να διαμορφώσουν την εξεταστέα ύλη η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συμπυκνωμένες τις βασικές γνώσεις από το σύνολο της ύλης που διδάχθηκε ο υποψήφιος στο Λύκειο.

8.             Η εισαγωγή των φοιτητών θα μπορεί να γίνεται αρχικά σε Σχολές και μετά το πρώτο έτος, ανάλογα με τις επιδόσεις, να επιλέγεται το Τμήμα σε όσα Ιδρύματα το αποφασίσουν και μπορούν να το υλοποιήσουν.

9.             Να δημιουργηθεί μητρώο πιστοποιημένων βαθμολογητών από καθηγητές που διαθέτουν εμπειρία ή έχουν λάβει ειδική επιμόρφωση και αξιολογούνται με βάση την επίδοσή τους.

10.          Να ψηφιοποιούνται για λόγους διασφάλισης της διαφάνειας τα γραπτά δοκίμια, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του κάθε υποψήφιου στο γραπτό του μέσω του Διαδικτύου με χρήση ειδικού προσωπικού κωδικού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *