[σχολιασμός θεμάτων ’08] Α.Ε.Π.Π., Λατινικά & Χημεία Κατεύθυνσης

Α.Ε.Π.Π.

Τα θέματα του μαθήματος Α.Ε.Π.Π. ήταν σε επίπεδο δυσκολίας παρόμοιο με τα προηγούμενα χρόνια. Να σημειώσουμε ότι υπήρχαν ζητήματα ανάλογα με τις προσομοιώσεις του 2006 και του 2007.

Λατινικά Κατεύθυνσης

Τα θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται από σχετική ευκολία που, όμως, απαιτούσε καλή προετοιμασία και συστηματικό διάβασμα. Κάλυπταν το εύρος της ύλης ως προς τη θεωρία της γραμματικής και του συντακτικού. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια είχαν τεθεί σε προηγούμενες Πανελλαδικές εξετάσεις.

Χημεία Κατεύθυνσης 

Τα θέματα της Χημείας απαιτούσαν ολοκληρωμένη γνώση της ύλης. Δεν είχαμε παγίδες ή ασάφειες. Υπάρχουν ερωτήματα θεωρίας που η απάντηση τους θέλει σκέψη εφόσον ο μαθητής έχει κατανοήσει το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. Το 4ο θέμα χρειάζεται προσεκτική αντιμετώπιση γιατί εύκολα μπορεί να γίνει κάποιο αριθμητικό λάθος που θα επηρεάσει τα επόμενα ερωτήματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *