[σχολιασμός θεμάτων ’08] Φυσική & Αρχαία Κατεύθυνσης

Φυσική Κατεύθυνσης

Τα σημερινά θέματα μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «υπέρ αδυνάτων» και «υπέρ…βάσης». Για πρώτη φορά τα μόρια του 2ου θέματος ισομοιράσθηκαν ανάμεσα στην επιλογή και την αιτιολόγηση για να διευκολυνθεί η βαθμολογική συγκομιδή των μαθητών που αγωνίζονται να υπερβούν το όριο…

Οι πολύ καλά διαβασμένοι μαθητές κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις και η επιτροπή των θεμάτων θεματοδότησε με εμφανές το άγχος για τον βαθμό της δυσκολίας.

Προφανώς οι παραμορφώσεις του συστήματος εισαγωγής επηρεάζουν τις επιτροπές και δυσκολεύουν την ουσία μιας κατατακτήριας εξέτασης για την διαβαθμισμένη επιλογή.

Αρχαία Κατεύθυνσης

Η κ. Φανή Μέγα σχολιάζει τα σημερινά θέματα των Αρχαίων Ελληνικών

Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών ήταν «εύκολα» χωρίς δυσνόητες έννοιες και παγίδες. Οι εκφωνήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια και καλούσαν ακόμη και μέτριους μαθητές να συλλέξουν πολύτιμους βαθμούς σ’ ένα μάθημα αυξημένης βαρύτητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *