Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Κωνσταντίνου Χατζητέγας γεννήθηκε στο Βουκουρέστι το 1957 από Αρμάνους Γονείς και ήρθε στην Ελλάδα το 1966. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Από το 1982 διευθύνει φροντιστήρια Γενικών Εξετάσεων στην Αθήνα. Δι­δάσκει το μά­θημα της Φυσικής σε υποψήφιους Πανελλαδικών Εξετάσεων . Αρθρο­γραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά για επίκαιρα εκπαιδευτικά ζητή­ματα, συμμετέχει σε προγράμματα εφαρμοσμένου επαγγελματικού προσανατολισμού και σε πλήθος σχετικών σε­μιναρίων – διαλέξεων – εκπομπών σε όλη την Ελλάδα.

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυ­σικών και της Συντροφιάς των Βλάχων της Αθήνας . Το 2004 εκλέχθηκε Πρό­εδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Συμ­μετείχε ως παρατηρητής στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και υπήρξε ο ιθύνων της  διοργάνωσης του ετήσιου προγράμματος της Προσομοίωσης των Εξ­ετάσεων.

Το «Ιστολόγιο ενός Φροντιστή» www.hagitegas.gr είναι το ηλεκτρο­νικό του ημερολόγιο στο οποίο είναι δημο­σιευμένες όλες οι εργασίες και τα άρθρα του. Από τις ε­κδόσεις Λιβάνη κυκλοφορεί το βιβλίο του “το Ιδεόγραμμα ενός Φροντιστή∙ η Ανα­τροπή του Ελληνικού Μύθου” με αναφορά στα φρο­ντιστηριακά μοντέλα σ’ όλο τον κόσμο. Είναι παντρε­μένος με την φι­λόλογο Άννα Αδάμ και έχει ένα γιο, τον Κωνσταντίνο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *