Καθηγητές Γονείς & Φροντιστήρια

Στην Χώρα μας αλλά και απανταχού της Οικουμένης ανθεί η Φροντιστηριακή Παιδεία, η διεθνώς επονομαζόμενη από απειρία Ερευνητών, Shadow Education . Με διαφορετική ονομαστική αναγνώριση ανά την Υφήλιο . Soutien Scolaire στην Γαλλία , Nachhilfe στην Γερμανία , Explicacoes στην Πορτογαλία , Grind στην Ιρλανδία και ο κατάλογος των προσωνυμιών της Φροντιστηριακής “Παραπαιδείας” είναι ισάριθμός των κρατών της Υφηλίου.

Μόνο γραφικοί πολιτευτές, όλων των αποχρώσεων, αγνοούν ότι το Φροντιστήριο αποτελεί Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Γεγονός και επιζητούν, διαρρηγνύοντας τα ιμάτιά τους, την εξαφάνισή τους . Συμπληρωματική ή παραπληρωματική, η απογευματινή μη τυπική Παιδεία αποτελεί την ιδιωτική συνιστώσα, αυτού που ο κρατισμός ονόμασε Ολοήμερο Σχολείο και υπερηφανεύεται για την ύπαρξή του. Στον χώρο των Φροντιστηρίων, των Ιδιαιτέρων Μαθημάτων αλλά και των μη αδειοδοτημένων εισέτι Μελετητηρίων, ανθεί η Φοροδιαφυγή και η Εισφοροδιαφυγή.

Υπάρχει πολιτική πρόταση για την υπέρβαση του εργασιακού μεσαίωνα που καταγγέλλουν τα Συνδικάτα των Εργαζομένων ; Οι Καθηγητές στα Φροντιστήρια είναι Σπουδαίοι και με την διδασκαλία τους επικυρώνουν το εκπαιδευτικό έργο της Παράλληλης Παιδείας . Δια ταύτα, χωρίς κανένα δογματισμό, πρέπει εδώ και σήμερα να αναγνωρισθεί η Φροντιστηριακή Προϋπηρεσία, κατά το πρότυπο της αναγνώρισής της που ισχύει στα Ιδιωτικά Σχολεία. Οι νουνεχείς, οι σοσιαλιστές και οι αριστεροί αντιλαμβάνονται ότι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας θα επιφέρει κανόνες νομιμότητας και υγιούς ανταγωνισμού στον χώρο της ακμάζουσας Μαύρης Παιδείας. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας θα δώσει τέλος στα ιδιότυπα συναλλακτικά ήθη που κυριαρχούν στην αγορά εργασίας των Φροντιστηρίων τα οποία ορίζουν ένα εικονικό ωρομίσθιο χωρίς δώρα και επιδόματα .    

Για να επισυμβεί η εξυγίανση του προβληματικού μας Χώρου απαιτούνται επιπροσθέτως και ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα κατά το Γαλλικό πρότυπο στους Γονείς . Γιατί η Φοροδιαφυγή είναι συνακόλουθη της Εισφοροδιαφυγής. Η πολιτική της ημίσειας απόδειξης στους Γονείς αποτελεί ένα ακόμα συναλλακτικό γεγονός που ζητείται ή προσφέρεται με αντιστάθμισμα μία έκπτωση των διδάκτρων. Στον καμβά της πραγματικής Παραπαιδείας και τα Ιδιαίτερα Μαθήματα. Εργαζόμενοι σε Φροντιστήρια , Κέντρα Ξένων Γλωσσών , Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία αλλά και πληθώρα νέων Επιστημόνων, προσφέρουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να αποκτήσουν ή να συμπληρώσουν εισόδημα. Το εργόσημο που ισχύει εδώ και χρόνια θα νομιμοποιούσε την συναλλακτική ηθική των μαύρων ιδιαιτέρων με την προϋπόθεση των φορολογικών κινήτρων στους Γονείς .

Το πολιτικό πρόβλημα της Χώρας στην εκπαιδευτική παραοικονομία του 70% έχει απλές λύσεις και τα παραπάνω συνιστούν πολιτική πρόταση προς τα κόμματα και τα συνδικάτα. Ήρθε η ώρα η παρωχημένη αντίληψη περί της εξαφάνισης των Φροντιστηρίων να δώσει την αναγνώριση του εκπαιδευτικού τους ρόλου για την προστασία των Εργαζομένων και της Κοινωνίας που μετέρχεται των υπηρεσιών τους .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *