Μοιραίοι και Άβουλοι

Ο Φροντιστής επιστρέφει στην σελίδα του … Για τον καθημερινό σχολιασμό όλων όσων συντελούνται … Η ανεπάρκεια της συλλογικής μας “έκφρασης” – στην οποία ανήκει ο τίτλος – δεν σημαίνει ότι ο κλάδος παραμένει στάσιμος … Πολλά συντελούνται και τηλεγραφικά θα τα επισημαίνουμε … Η πανδημία ανέτρεψε τα δεδομένα και τα σύνορα … Σήμερα η Διαδικτυακή μας εκδήλωση έφθασε σε τέσσερις εκατοντάδες διευθύνσεων Μαθητών μας … Με πολυάριθμους παραλήπτες … Ο ανταγωνισμός δεν είναι πια μόνο στη Γειτονιά ( συνεχίζεται ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *