Τράπεζες Θεμάτων και άλλα τινά

Επανασχεδιάζεται το Λύκειο από την νέα ηγεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με στόχο Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, Νέα Βιβλία και την Αντικειμενική Αξιολόγηση των Μαθητών και των τριών βαθμίδων  που θα επιτρέψει την Πρόσβαση με ένα Αξιόπιστο και Κοινωνικά Αποδεκτό Απολυτήριο . Αμήν ! Η Αντικειμενική Αξιολόγηση των Μαθητών επανέρχεται ωστόσο με την εκ νέου καθιέρωση της Τράπεζας των Θεμάτων ενός Θεσμού που με την προχειρότητα της εφαρμογής του  αμφισβητήθηκε και δίχασε την Εκπαιδευτική Κοινότητα . Καλή Ιδέα η Τράπεζα των Θεμάτων που απαιτεί καλή οργάνωση , με πολλά και σταθμισμένα ζητήματα . Διαφορετικά εξελίσσεται σε ένα άσκοπο κυνήγι κρυμμένων θεμάτων πολλά εκ των οποίων εκφεύγουν της πραγματικότητας . Εννοείται και εξυπακούεται ότι η καλή Τράπεζα  έχει ως προαπαιτούμενο  και τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα Βιβλία . Επειδή όμως όλα τα παραπάνω τοποθετούν τον πήχη  πολύ ψηλά αντιπροτείνω τα Ενδεικτικά Θέματα ! Επί παραδείγματι τρεις φορές τον χρόνο ανακοινώνουμε Ενδεικτικά Διαγωνίσματα σε κάθε εξεταζόμενο Μάθημα της Λυκειακής βαθμίδας . Οι Εξετάσεις να έχουν κεντρικό χαρακτήρα με Θέματα διαγνωστικά και όχι διαγωνιστικά ,  μικρής δυσκολίας σε μια εκτεταμένη ύλη . Κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα του Γαλλικού Bac και της Ιταλικής Maturita !  Η νέα ηγεσία άλλωστε του ΙΕΠ έχει δώσει δείγματα γραφής Ενδεικτικών Θεμάτων στις Εξετάσεις των Προτύπων . Να κλείσω το σημείωμα με ολίγα τινά : ας αφήσουμε  επί παραδείγματι στην άκρη , περεταίρω αλλαγές , ειδικά για τους Μαθητές της φετινής Β΄ Λυκείου γιατί πολλοί εν ονόματι των σεβαστών Λατινικών ξεχνούν ότι οι τα παιδιά διαβάζουν Κοινωνιολογία !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *