Από τους Bloggers στους Influencers

Παρήλθε γρήγορα η Εποχή των Bloggers . Μία δεκαετία πριν το “Ιστολόγιο Ενός Φροντιστή” είχε καθημερινές επισκέψεις εκατοντάδων Συναδέλφων και η συχνότητα των αναρτήσεων περί τα εκπαιδευτικά και τα φροντιστηριακά ήταν σε ημερήσια βάση . Μετά ήρθε το facebook με την αμεσότητα και τα likes . Λίγο αργότερα το instagram και οι Influencers . Ο μαγικός κόσμος του Διαδικτύου και των social media είναι πλέον η Μεγαλύτερη Χώρα του Κόσμου . Μέσα σε αυτήν την κοσμογονία βρήκαμε παλιούς και ανακαλύψαμε καινούργιους Φίλους . Οι ταχύτατες αλλαγές απομειώνουν τον χρόνο ημιζωής των άλλοτε κραταιών μέσων . Ξεφυλλίζοντας ωστόσο το αραχνιασμένο πλέον Ιστολόγιό μου ανακαλύπτω την διαχρονικότητα των ζητουμένων . Αυτός ο Κόσμος δεν θα αλλάξει Ποτέ ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *