Ιδιαιτέρως Ιδιώνυμα

Με αφορμή το “Επιχειρηματικό Ιδιώνυμο” του Κωνσταντίνου Παπαγιαννούλη, αλλά και όλα όσα διατυπώθηκαν στην πρόσφατη εκλογική περίοδο του Κοινού των Φροντιστών, καταθέτω μερικά ιδιαιτέρως ιδιώνυμα :

  • Ο Φροντιστηριακός Θεσμός έχει ως φυσική αποστολή και νομοτελειακό προορισμό την επίλυση των θεμάτων και των προβλημάτων πασών των Μαθημάτων . Ας δώσουμε επομένως συγκεκριμένες έστω και περιγραφικές λύσεις σε όσα μας ταλανίζουν.  Επί παραδείγματι , η Ενσωμάτωση του Φαινομένου των Ιδιαιτέρων Μαθημάτων . Από τον Πόλεμο στη Συνθηκολόγηση . Η Κοινωνία επιλέγει , εν πολλοίς , τα ιδιαίτερα μαθήματα και εμείς μπορούμε , παρά τις παιδαγωγικές μας αντιρρήσεις , να της τα εξασφαλίσουμε με διαπιστευμένα Φροντιστήρια-Πρακτορεία Καθηγητών , Sites και κάθε άλλη Οργάνωση , με κοινό παρονομαστή τη Νομιμότητα της Συναλλαγής . Πεδίο δόξης λαμπρό για μία απλή πρόταση νόμου με φιλελεύθερο πρόσημο στα ευήκοα (;) ώτα της εποχής , με εργόσημο στον πλανόδιο Οικοδιδάσκαλο και κίνητρο την φορολογική απαλλαγή του Κηδεμόνα κατά το γαλλικό πρότυπο .
  • Οι Φροντιστές σε συλλογικό επίπεδο οφείλουν να διαμορφώσουν τη φιλόδοξη στρατηγική να εκφράσουν όλες τις συνιστώσες της υπό νομιμοποίηση – αργά ή γρήγορα – απογευματινής Ιδιωτικής Παιδείας . Από τον πλανόδιο door to door Οικοδιδάσκαλο και τα Μονοθεματικά Φροντιστήρια μέχρι τα Δίκτυα και τα Διαδικτυακά . Η λογική της ποσόστωσης και της περιχαράκωσης είναι ανόητη και οδηγεί τη Συντεταγμένη των Φροντιστών σε μία “μάχη” συντήρησης του επιχειρηματικού ιδιωνύμου ενός μοντέλου που εκπνέει . Ο Φροντιστηριακός Χώρος είναι εκ των πραγμάτων πολυμορφικός , πολυτασικός και ευέλικτος και εν ονόματι αυτών των αρετών επιβιώνει και μετεξελίσσεται . Ας διαμορφώσουμε επομένως Θέσεις για την Παιδεία, την Οικονομία και την Κοινωνία . Μόνο έτσι θα υπερβούμε την επιχειρηματική ποινικοποίηση με την οποία έχει δυστυχώς ανατραφεί και ο Κλάδος και με την οποία μας αντιμάχονται , φανατικώς ενίοτε , οι Κρατιστές όλων των Αποχρώσεων .
  • Να προσθέσω και κάτι τελευταίο . Το Κοινό των Φροντιστών απέκτησε μία σοβαρή προγραμματική και δομική αντιπολίτευση η οποία είναι βέβαιο ότι θα αποβεί ωφέλιμη και θα απελευθερώσει λανθάνουσες δυνάμεις . Υπό την προϋπόθεση , ότι δε θα απορροφηθεί στη λογική της “ενότητας” με αντιπαροχές και της “ομοφωνίας” με αντιπροεδρίες όπως περίπου συνέβη με την προηγούμενη αντιπολίτευση η οποία ευλόγως αποδοκιμάστηκε . Το παλιό φεύγει μόνο όταν προβάλλει δυναμικά και πειστικά το Νέο . Ο Κλάδος χρειάζεται Τολμηρές Θέσεις και Εμπνευσμένες Πρωτοβουλίες για τα εγχώρια και τα διεθνή και η μεγάλη πρόκληση είναι πάντα ένα Ανοιχτό Συνέδριο Θέσεων . Διαφορετικά ο Καθείς εξ Ημών θα μάχεται κατά το Δοκούν και για το δικό του Μοντέλο και για την Κοινωνική του Παρέμβαση χωρίς να μεγιστοποιεί την Απήχηση του πολυμορφικού Κλάδου στην de facto κατά τα λοιπά Συνδιαχείριση της Παιδείας . Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν Αδιέξοδα !
  • Καλό Καλοκαίρι και ας Προετοιμασθούμε για τα Επόμενα !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *