Καζαμίας Φροντιστηριακών Προφητειών


Τα μελλούμενα έχουν προαναγγελθεί … Νέο Εξεταστικό για το οποίο διατύπωσα μια θέση στην “Αυγή” και το επισυνάπτω για να μην διαστρέφει κανένας τις ταπεινές απόψεις μου … Συνιστά μια Απειλή το πρωινό Σχολείο-Φροντιστήριο για το απογευματινό ιδιωτικό Φροντιστήριο που πρέπει να επανακαθορίσει τις προτεραιότητές του … Διεύρυνση των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών σε όλες τις Βαθμίδες από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο , Ξένες Γλώσσες , Ρομποτική , Διαδικτυακά Μαθήματα , Συμβουλευτική για τις Σπουδές και Επαγγελματικός Προσανατολισμός … Η Διεύρυνση Επιβάλλεται όχι μόνο υπό την Απειλή της Δημογραφικής Συρρίκνωσης αλλά και από το Γεγονός ότι η Ιδιωτική Τριτοβάθμια και Τεταρτοβάθμια είναι ήδη μια αδήριτη πραγματικότητα εν Ελλάδι … Η δογματική προσήλωση στο περίφημο άρθρο έχει ήδη παρακαμφθεί ποικιλοτρόπως … Στην νέα πραγματικότητα το Φροντιστήριο ως Εκπαιδευτικός Θεσμός με Κοινωνική Καταξίωση οφείλει να Μετεξελιχθεί σε μια Εκπαιδευτική Επιχείρηση με Μετρήσιμη Ποιότητα , Οικονομία Υγιούς Συνεργατισμού και Απόλυτη Νομιμότητα … Η Απόλυτη Νομιμότητα θα επιτρέψει μάλιστα και τον Θεμιτό Ανταγωνισμό αλλά και την Αντιπαράθεση με την Μαύρη Οικονομία η οποία Υποθάλπεται Πανταχόθεν … Και δεν αναφέρομαι μονομερώς στον Αθέμιτο Ανταγωνισμό για την Προσέλκυση Μαθητών αλλά και σε εκείνο για την Προσέλκυση Συνεργαζομένων Καθηγητών που εθισμένοι στην λογική του Μαύρου Ιδιαίτερου θεωρούν αφελώς το Άδωρο και Υπό Ασφαλισμένο Ωρομίσθιο μεγαλύτερο από το όποιο χαμηλότερο πλην όμως Νόμιμο Ωρομίσθιο … Κάλιο πέντε και στο χέρι … Προαναγγελία και μιας Νέας Σύμβασης η οποία δεν φαίνεται να απασχολεί σοβαρά τον Κλάδο καθώς ο Καθένας κάνει τελικώς τα δικά του … Τέλος στα Εσωτερικά του Κλάδου κυριαρχούν τα Ανόητα Εκλογικά Εμφύλια Πάθη που οδηγούν στην Συρρίκνωση , την Απαξίωση και την Διαίρεση … Χωρίς Λόγο και κυρίως Χωρίς Αντίλογο ! Επί του Παρόντος γιατί πολλοί Νέοι και Μαχητικοί Φροντιστές έρχονται στο Προσκήνιο … Οι Νησίδες του Καινούριου Αναδύονται ! Καλή Χρονιά σε Όλους !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *