Χιονοστιβάδα Προσφυγών στην ΟΕΦΕ


Χιονοστιβάδα Προσφυγών , Ενστάσεων και Διαμαρτυριών προκαλεί το “Καταστατικό των Φωτογραφικών Αποκλεισμών” που με πρωτόγνωρες για τα συλλογικά μας ήθη πρακτικές “ενεκρίθη” στην Συνέλευση της Κυριακής . Συνάμα Θλιβερές Ανώνυμες Επιστολές και Υπαινικτικοί Ψίθυροι συνεχίζουν να δηλητηριάζουν το Κοινό των Φροντιστών . Οι Εμφύλιες Συρράξεις , Διχάζουν την Συντεταγμένη των Φροντιστών και μας Καθιστούν τελικά Ουραγούς των Εξελίξεων που συντελούνται εν τη Απουσία μας . Η Ομοσπονδία μας όμως είναι μια Ένωση Ισότιμων Εκπαιδευτικών Φροντιστών που Μοχθούν Καθημερινά , μαζί με τους Συνεργαζόμενους Καθηγητές , και στην Τάξη και στην Οργάνωση της Διδασκαλίας . Σε Μετοχικά ή σε Μοναχικά Σχήματα οι Φροντιστές έναν Εχθρό έχουν : Το Κράτος που με Όλα του τα Χρώματα Μισεί την Ελεύθερη Ιδιωτική Παιδεία και Υποθάλπει την Πραγματική Παραπαιδεία ! Το Κοινό των Φροντιστών μοιάζει σήμερα Μακριά Νυχτωμένο από τους Καταστατικούς Σκοπούς των Πρωτεργατών της Ενότητάς του . Οι Εντάσεις βέβαια και οι Ενστάσεις ποτέ δεν έλειψαν . Επιβιώνουμε ωστόσο όχι χάριν της Συλλογικής μας Ευφυΐας αλλά ένεκα της Κοινωνίας που Εμπιστεύεται και Επιλέγει την Παιδεία των Φροντιστηρίων μας .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *