Στον Απόηχο των Εξεταστικών Εξαγγελιών


Στον Απόηχο των Εξαγγελιών του Νέου Εξεταστικού οι Επισημάνσεις των Εμπλεκομένων εστιάζουν σε τρία ζητήματα … Την Κατηγοριοποίηση των Σχολών , την εν Αμφιβόλω Αδιαβλητότητα των Απολυτηρίων και την Απόσυρση των Λατινικών … Εσπευσμένη η Άρνηση της Συντεχνίας των Καθηγητών να αναλάβει την Ευθύνη του Προπαρασκευαστικού΄Έτους με το αστείο Επιχείρημα της “Βαθμοθηρίας” των Γονέων … Μέχρι και οι Επίορκοι Θηρευτές των Ιδιαιτέρων διατελούν εν Οργή με την εκπροσώπησή τους … Αν σε αυτά προστεθεί και η Νηφάλια τοποθέτηση του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης που ορθώς έσπευσε να δηλώσει ότι τίποτε δεν θα αλλάξει πριν παρέλθει διετία , το Νέο Εξεταστικό είναι επί Θύραις … Όχι ως Απειλή αλλά ως μια ήπια μετεξέλιξη με τους αστερίσκους που θέσαμε σε πρόσφατο άρθρο στην “Αυγή της Κυριακής” … Ευτυχώς από τον Διάλογο δεν έλειψαν οι Φροντιστές , όχι ως Συλλογικότητα αλλά ως Μεμονωμένες και σοβαρές τοποθετήσεις που Ατυχώς αδυνατούν να συντεθούν σε μια Δημόσια και Συντεταγμένη Παρέμβαση … Καλημέρα !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *