Οιστρηλασία επί Αοράτων Εχθρών


Ο Έσχατος Οίστρος της Κλαδικής μας Ατζέντας είναι το GDPR … Συνελεύσεις με μοναδικό θέμα την Απειλή ενός Αόρατου Εχθρού που επισκίασε κάθε άλλη Επιβουλή … Στο περιθώριο ούτως ή άλλως τα Σημαντικά … Η Μαύρη Αγορά των Ιδιαιτέρων , η Ληστρική Φορολογία , οι υπερβολικές Εισφορές , οι ασφαλιστικοί νόμοι που θα αφήσουν χωρίς θερινά επιδόματα τους Καθηγητές μας που έχουν ολιγόωρη εργασία , τα Κέντρα Μελέτης και η Παράλληλη «Εργάνη» του Παιδείας … Ας Ησυχάσουμε Σύντροφοι … Ο Γενικός Κανονισμός ανοίγει απλά δια νόμου ( ; ) μια νέα αγορά που αναζητά πελάτες δίκην Τεχνικών Ασφαλείας … Τι πανικός και τότε ! Τα μετέπειτα τα γνωρίζουμε … Συνεπώς δεν είναι το GDPR μια Απειλή αλλά μια Ευκαιρία για όσους Οργάνωσαν την Παροχή της σχετικής Προστασίας … Δεν εγκαλώ κανέναν που Εκθέτει και Διακινεί τις Υπηρεσίες του … Είμαι Υπέρμαχος της Ελεύθερης Αγοράς και ο Καθένας μας εκεί Εισπράττει την Ανταμοιβή των Υπηρεσιών του … Να σημειώσω ωστόσο δύο τινά … Δεν είναι κλαδική προτεραιότητα το θέμα … Και δεύτερον είναι τουλάχιστον υποκριτική η Διγλωσσία όσων Επιτρέπουν  , κρυφίως μάλιστα , στον Εαυτό τους αυτό που Καταγγέλλουν για τους Άλλους …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *