Τίτλοι Συντεχνιακών Ειδήσεων

20376139_1413572825388220_3124365745595429802_n
Εξεταστικό
Τα 5 Επιστημονικά Πεδία μπορεί να έγιναν 4 , όμως Επακολουθεί το Νέο Ημιτελικό και Μεταβατικό Εξεταστικό του 2020 … Διετές Λύκειο Δύο Προσανατολισμών και Οκτώ Μαθημάτων στην Τελευταία Τάξη … Πανελλαδικές 3 ή 4 Μαθημάτων με διαφοροποιημένους συντελεστές βαρύτητας ανά Σχολή … Προσμέτρηση του Απολυτηρίου σε ποσοστό 30% … Αναζητείται η μορφή των Ενδοσχολικών Δοκιμασιών προκειμένου να μην Αμφισβητηθούν … Το Υπουργείο φιλοδοξεί να το παρουσιάσει πριν από την Έναρξη της Σχολικής Χρονιάς … Το Νέο Ημιτελικό Εξεταστικό θα είναι Μεταβατικό … Μελλοντικός Στόχος ένα Αξιόπιστο και Αναμφισβήτητο Εθνικό Απολυτήριο με Εξετάσεις , Διαβατήριο για την Τριτοβάθμια … Αυτό θα είναι το Πολιτικό Αφήγημα της Ελεύθερης Πρόσβασης … Μην Εκπλαγείτε αν Επανέλθουμε στις Τράπεζες και στην προσμέτρηση της προτελευταίας τάξης … Όλα αυτά τα Ακούω Δύσκολα και Φοβάμαι το Μονιμότερο του Προσωρινού …
Φροντιστηριακά
Ο Ανταγωνισμός και η Οικονομική Κρίση ενισχύει τα Φαινόμενα του Ευτελισμού … Οι μαθητές των Τρικάλων διαφημίζονται στην Λάρισα … Τα Ιδιαίτερα των Επιόρκων έχουν ήδη Δρομολογηθεί … Η Μαύρη Παιδεία δεν είναι στην Ατζέντα κανενός … Ούτε του Υπουργείου , Ούτε των Φροντιστών … Σε Περιόδους Κρίσης πρυτανεύει η Μεταφυσική … Διδακτικές Καινοτομίες του Μέλλοντος , Πλατφόρμες Τηλεκπαίδευσης και Προσομοίωσεων και Ωραίες Τριήμερες Εκδρομές … Ατυχώς ο Κλάδος δεν έχει ούτε Προσανατολισμό , ούτε Ημερήσια Διάταξη , ούτε Προτεραιότητες … Το κυριότερο όμως δεν είναι το Έλλειμμα Στρατηγικής αλλά Μαχητικότητας για τα Αυτονόητα … Επί Παραδείγματι οι Κυριακές … Τα Θέματα δεν Αξιολογούνται Συλλογικά αλλά από τις Ομάδες των Συναδέλφων που κάθε φορά Θίγονται … Επί Παραδείγματι και τα Κέντρα Μελέτης για τα οποία η αντίδραση προήλθε από μεμονωμένους Συναδέλφους … Ας Ελπίσουμε στην Θεσμική Ρύθμιση για την οποία από Ετών και επί ματαίω φωνασκούμε …
Επίλογος
Τα Συστήματα Αυτορυθμίζονται … Αυτό που στις Τραγωδίες έλεγαν από Μηχανής Θεός … Οι Θείες Υποτροφίες φέτος Προκηρύχθηκαν αλλά δεν Επαρκούν … Τα τρία προηγούμενα χρόνια αυτό το μικρό Φιλανθρωπικό Φιλοδώρημα διαμοιράσθηκε εν κρυπτώ … Τα Φροντιστήρια δεν θα Επιβιώσουν από τα Κρατικά ή τα Θεϊκά Voucher … Θα Επιβιώσουν από την Εκπαιδευτική τους Πρόταση στην Παιδεία και την Κοινωνία … Ο Δημόσιος Λόγος των Φροντιστών είναι όμως Ανούσιος , Υποτυπώδης , Αναξιόπιστος και ενίοτε Προσβλητικός με αποτέλεσμα να εισπράττουμε μηνυτήριες αναφορές … Αφήστε που αφήσαμε κατά μέρος τις Διεθνείς μας Σχέσεις και το ENES … Εν μέσω όλων αυτών και με τα POS αναμμένα ας ανακαλύψουμε το Κατώφλι του Θεμιτού και ας Διασώσουμε την Επαγγελματική μας Αξιοπρέπεια … Καλές Εγγραφές !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *