Χαμένες Ευκαιρίες

Χίλια Ταπεινά Συγγνώμη που Εκφέρω την Άποψη … Παρακολούθησα καταλεπτώς την “Εκπροσώπησή” μας στο Κοινοβούλιο και Ντρέπομαι … Και για την Ποιότητα των Επιχειρημάτων και για την Συλλογική μας Στρατηγική … Σε μια Κορυφαία Στιγμή που έτυχε να συμβεί επί της “Πρώτη Φορά Αριστερά” η συνδικαλιστική μας εκπροσώπηση υπήρξε επιεικώς Άθλια … Δεν θα Αντιπαραθέσω Επιχειρήματα εις Ώτα μη Ακουόντων … Παραθέτω ωστόσο την Τοποθέτηση ως μια Δημοκρατική Υποχρέωση …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *