Εκτιμήσεις περί των Βάσεων

Τα στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2016 μπορούν να αποδελτιωθούν ως ακολούθως :
Ø Στο 1ο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών οι βάσεις εισαγωγής θα παρουσιάσουν μικρή αλλά σαφή πτώση παρά το γεγονός ότι απουσιάζουν οι 3.750 θέσεις των Παιδαγωγικών σχολών. Οι υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα στα Αρχαία και χειρότερα στην Ιστορία, ο συμψηφισμός όμως με τη μη προσμέτρηση της προφορικής βαθμολογίας και τη μείωση των υποψηφίων για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο κατά 5.000 διαγωνιζόμενους οδηγεί στο παραπάνω συμπέρασμα . Υπάρχει ωστόσο για πρώτη φορά ένα πολύ σκληρό δεδομένο 13.000 θέσεις και 24.000 υποψήφιοι … Άρα η βαθμολογική βάση εισαγωγής θα είναι κοντά στα 12.000 μόρια !
Ø Στο 2ο επιστημονικό πεδίο καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με τις βάσεις των προηγούμενων ετών . Ελεύθερη Πρόσβαση ! 19.300 Υποψήφιοι για 23.000 θέσεις ! Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στο μάθημα της Φυσικής πάνω από 5.000 υποψήφιοι έγραψαν από 19 έως 20 . Υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι υποψήφιοι και στο μάθημα της Χημείας . Το μεγάλο πλήθος ωστόσο των σχολών και των τμημάτων του 2ου επιστημονικού πεδίου σε συνδυασμό με την απουσία του βαθμολογικού πριμ της προφορικής βαθμολογίας θα οδηγήσουν σε σημαντική πτώση . Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία κατά φθίνουσα σειρά επιθυμίας χωρίς να επηρεαστούν από τις άλλοτε κραταιές βάσεις των Πολυτεχνείων ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα .
Ø Στο 3ο επιστημονικό πεδίο δοκιμάζεται το νέο σύστημα καθώς η σχετικά εύκολη θεματολογία της Φυσικής και της Χημείας και η απουσία των Μαθηματικών οδηγεί τις βάσεις σε δυσθεώρητα ύψη. Παρά τις εκ προοιμίου παρατηρήσεις πολλών, η προαναγγελθείσα ζώνη του υψηλού ανταγωνισμού η οποία θυμίζει την παλιά δεύτερη δέσμη επανήλθε. Οι Ιατρικές σχολές στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθούν πάνω από τα 19.000 μόρια ενώ οι περιφερειακές Ιατρικές του Ηρακλείου, των Ιωαννίνων και της Αλεξανδρούπολης είναι βέβαιο ότι θα κινηθούν πάνω από τα 18.700 μόρια . Η αύξηση των βάσεων στο 3ο επιστημονικό πεδίο θα είναι ορατή σε όλη την κλίμακα των σχολών του πεδίου και θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τις Γεωπονικές σχολές και τα τμήματα της Νοσηλευτικής των ΤΕΙ τα οποία δεν θα είναι έκπληξη αν κινηθούν ακόμα και στο Διδυμότειχο πάνω από τα 13.000 μόρια . Δυστυχώς πολλοί υποψήφιοι οι οποίοι δεν επέλεξαν 5ο μάθημα θα παγιδευτούν από την έλλειψη ενημέρωσης και την προχειρότητα . Η έλλειψη σωστής διαβάθμισης στα διαγωνίσματα της Φυσικής και της Χημείας αναδεικνύει σε καθοριστικό παράγοντα της εισαγωγής στις περιζήτητες σχολές του 3ου πεδίου την επίδοση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας . Γιατροί Λογοτέχνες !
Ø Η προχειρότητα και η αποτυχία του νέου εξεταστικού συστήματος είναι αξιοσημείωτη στο 4ο επιστημονικό πεδίο στο οποίο ένα εντυπωσιακό ποσοστό μαθητών των Ανθρωπιστικών σπουδών (66,19%) έγραψαν στα Μαθηματικά της Γενικής Παιδείας κάτω από τη βάση. Ωστόσο πολλοί εξ αυτών θα εισαχθούν στις Παιδαγωγικές σχολές της Ελληνικής Τριτοβάθμιας. Οι βάσεις των Παιδαγωγικών σχολών θα παρουσιάσουν μεγάλη πτώση χιλιάδων μορίων και τα τμήματα στην περιφέρεια θα έχουν βάση εισαγωγής πέριξ των 10.000 μορίων .
Ø Στο 5ο επιστημονικό πεδίο των σχολών Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής η σημαντική πτώση των βάσεων έχει ως αιτία τις χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων στα Μαθηματικά, στα οποία το 77,89 % των υποψηφίων έγραψαν κάτω από τη βάση. Το μάθημα των Μαθηματικών έχει εδώ αυξημένη βαρύτητα και σε συνδυασμό με την απουσία της προφορικής βαθμολογίας δημιουργεί πτωτικές τάσεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις θα υπερβαίνουν τα 1.500 μόρια .
Η συμπλήρωση των Μηχανογραφικών δελτίων θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή καθώς και η ζήτηση των σχολών επαναπροσδιορίζεται και δημιουργεί και ευκαιρίες εισαγωγής ενώ ταυτόχρονα κρύβει πολλές παγίδες για όσους αρκεστούν στη συγκριτική αναφορά στις βάσεις των προηγούμενων ετών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *