Μηχανική Εκλογών ή Θέσεων

rhino-mechanics-iosua-tai-taeoalii
Στην Μηχανική των Εκλογών έχουμε Κλαδικώς και αρκούντως Εξασκηθεί … Η αναφορά μάλιστα σε εκλογικά τερτίπια “θυμώνει” Εκλεκτούς και “Εκλεγμένους” σε λίστες προσημειωμένων ψηφοδελτίων … Ο Σκοπός Αγιάζει τα Μέσα … Το Ζητούμενο ωστόσο Απουσιάζει … Και Πρυτανεύει ο Εγωιστικός Αυτοσκοπός της Προσωπικής Επιβεβαίωσης ο οποίος ούτε μας Ικανοποιεί ούτε μας Ενδιαφέρει … Η Δυσφορία στο Κοινό των Φροντιστών είναι Εμφανής και φωτογραφίζει ως τροχοπέδη το Ονοματεπώνυμο της Φοβικής και Άτολμης Μετριοκρατίας … Όσοι Επιθυμούν να Αναλάβουν Ευθύνες ας Παρουσιάσουν Θέσεις … Και Όσοι δεν Καταθέτουν Προτάσεις ας Υπηρετήσουν το Κοινό των Φροντιστών με την θεμελίωση της Μηχανικής που οδηγεί στην Παραγωγή των Θέσεων … Και για να μην παραμένω τυπικά διαπιστωτικός σας παραπέμπω στα 10 Σημεία για το Φροντιστήριο που μπορούν να ιεραρχηθούν … Στα οποία συναθροίζω τις Δημόσιες Τοποθετήσεις και την Αρθρογραφία πολλών Άξιων Στελεχών … Προσθέτω και την Μηδενική συνεισφορά της “ηγεμονικής” Αφωνίας … Όσοι όμως Επιθυμούν να διαχειρισθούν τις Τύχες του Κλάδου την επόμενη Τριετία δεν μπορούν να ζητάνε Λευκές Επιταγές …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *