Μετεκλογικά Μελλούμενα

political-mother-006

Η Εκλογική Διαδικασία του προηγούμενου Σαββατοκύριακου στο εν Αθήναις Κοινό των Φροντιστών δεν επιτρέπει βολικές παρερμηνείες … Οι Φροντιστές του Άστεως με προσταυρωμένα Ψηφοδέλτια των 9 και των 23 προκαθορισμένων ονομάτων επικύρωσαν τα Πεπραγμένα , επείσθησαν από τις Υποσχέσεις και Ενστερνίσθηκαν όχι μόνο το πλαίσιο της συλλογικής λειτουργίας αλλά και την Μυθολογία περί των Κινδύνων και των Επικινδύνων … Η Αμφισβήτηση ωστόσο του μοντέλου της Εσωτερικής μας Δημοκρατίας κατέγραψε Προβληματισμούς και ανέδειξε Πρόσωπα που θα συνδιαμορφώσουν τα Μελλούμενα … Η Ένταση των Εκλογών αντικατοπτρίζει το Μεγάλο Πρόβλημα των Φροντιστηρίων στο θλιβερό Κοινωνικό , Εκπαιδευτικό και Επιχειρηματικό Τοπίο μιας απόλυτα χρεοκοπημένης Χώρας … Η Συζήτηση και η Αναζήτηση μιας νέας Ταυτότητας του Κλάδου είναι Αναπόφευκτη … Οι Εκλογικές Νίκες δεν είναι Αυτοσκοπός , αλλά Μέσο για την Επίτευξη των Στόχων μας που ωστόσο παραμένουν γενικώς Ακαθόριστοι και ενίοτε Αφελείς … Το Φροντιστήριο για να φθάσει στη Γη της Επαγγελίας των Vouchers και του Μάνα εξ Ουρανού θα πρέπει προηγουμένως να Επιβιώσει στην Έρημο της Εκπαίδευσης με Διακριτό Ρόλο και Ορθό Λόγο …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *