Αναφορικά με το Δελτίο Τύπου της ΟΙΕΛΕ

Χωρίς τίτλο
Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΙΕΛΕ οι εκπρόσωποι του ΣΕΦΚ κατέθεσαν μια παλαιότερη επιστολή του Προέδρου του Ομίλου μας Θανάση Πουκαμισά προς τους Καθηγητές των Φροντιστηρίων μας , μέρος της οποίας είδε το φως της δημοσιότητας σε Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών . Το Δελτίο Τύπου της ΟΙΕΛΕ παρουσιάζει με επιλεκτικό τρόπο απόψεις του Ομίλου μας περί της Νομιμότητας , οι οποίες αποτελούν και δημόσιες θέσεις της ΟΕΦΕ αλλά και πάγια πρακτική πολλών Φροντιστών που σέβονται το λειτούργημά τους . Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ αποκρύπτει την ημερομηνία αποστολής του κειμένου η οποία χρονολογείται δύο περίπου χρόνια πριν , στις 19 Μαΐου 2014 , και αποτελεί μια αμυντική επιστολή αναφορικά με το μισθολογικό κόστος των φροντιστηρίων μας , τα οποία υφίσταντο την εποχή εκείνη μια συστηματική επίθεση αναφορικά με το ύψος των αποδοχών που λαμβάνουν οι Καθηγητές μας . Αντιλαμβανόμαστε τη σκοπιμότητα της επιδοτούμενης συντεχνίας η οποία ξεθάβει “τα τσεκούρια του πολέμου” για να ηλεκτρίσει την ατμόσφαιρα στην προσπάθειά της να επαναφέρει τις παράλογες αξιώσεις των Κουράκειων Νομοσχεδίων . Οι Θέσεις του Ομίλου μας είναι Δημόσιες και υπηρετούν τη Νομιμότητα , την Ποιότητα , τον Συνεργατισμό και τον Θεμιτό Ανταγωνισμό … Για τον λόγο αυτό δίνουμε στη δημοσιότητα ολόκληρη την επιστολή και τη θέτουμε στην κρίση όλων όσοι έχουν την υπομονή να αντιληφθούν τα υγιή κίνητρά της . Είναι σαφές ότι καμία παρερμηνεία δεν επιδέχονται οι Θέσεις μας και σε καμία συνδικαλιστική ή πολιτική σκοπιμότητα δεν υπακούουν …

Επιστολή προς τους Καθηγητές του Ομίλου

Αγαπητοί μας Συνεργάτες,
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος των Φροντιστηρίων μας, ο οποίος αριθμεί 36 φροντιστηριακές μονάδες και προετοιμάζεται για τη δημιουργία πολλών ακόμα, αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα των αξιολογημένων καθηγητών του σχετικά με τα φαινόμενα παραοικονομίας τα οποία κυριαρχούν στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου και ανήθικου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα:
 Η έκδοση των αποδείξεων για το μεγαλύτερο μέρος της φροντιστηριακής αγοράς αφορά μόνο ένα μικρό μέρος των καταβαλλόμενων διδάκτρων και η πρακτική αυτή έχει εξελιχτεί διαχρονικά σε ένα πάγιο καθεστώς, το οποίο προτείνεται στους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ως συναλλακτική διαδικασία ακόμα και τηλεφωνικώς.
 Η εισφοροδιαφυγή έχει καταστεί μια πάγια συνήθεια μέσω της συστηματικής υπασφάλισης των καθηγητών. Συγκεκριμένα, οι καθηγητές στη φροντιστηριακή αγορά ασφαλίζονται για το ήμισυ των διδακτικών τους ωρών ή για το ήμισυ του ποσού το οποίο έχουν συμφωνήσει ως ωριαία αντιμισθία ή, σε πολλές περιπτώσεις, και για τα δύο ταυτόχρονα. Περιττό να τονίσουμε ότι σε πλείστες περιπτώσεις δεν απολαμβάνουν ούτε των δώρων ούτε των επιδομάτων.

Στον αντίποδα αυτής της πραγματικότητας όλες οι φροντιστηριακές δομές του δικτύου μας:
 Εκδίδουν στο ακέραιο τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των καταβαλλόμενων διδάκτρων.
 Ασφαλίζουν όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό τους για το σύνολο της μισθοδοσίας του.
Θεωρούμε αναγκαίο να γνωρίζετε σε όλες τις πτυχές της την πραγματικότητα της μαύρης οικονομίας, καθώς συχνά ο ανταγωνισμός αναφέρεται «στα χαμηλά» ωρομίσθια του δικτύου μας και προβάλλει τα εικονικά ωρομίσθια των καθηγητών του τα οποία είναι κυριολεκτικώς ανασφάλιστα χωρίς δώρα και επιδόματα. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι ως συνεργαζόμενοι στην παροχή ποιοτικών και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών να υπερασπιστούμε την αλήθεια και τη νομιμότητα. Η υποχρέωση της νομιμότητας, δυστυχώς, δεν είναι αυτονόητη στη φροντιστηριακή αγορά.

Αγαπητοί μας Συνεργάτες,
Σας καλούμε σε μια δυναμική υπεράσπιση του αγαθού της νόμιμης εργασίας με τις παρακάτω επιπρόσθετες επισημάνσεις:
 Η καθαρή ωριαία αντιμισθία θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί 1,9 προκειμένου να εξαχθεί το πραγματικό ποσό, το οποίο δαπανά το φροντιστήριο για: α) τη συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των δώρων και των επιδομάτων και β) την ασφάλιση του καθηγητή.
 Επί παραδείγματι, το καθαρό και νόμιμο ωρομίσθιο των 7€ σημαίνει πραγματικό και νόμιμο κόστος 7×1,9 = 13,3€/ώρα το οποίο απολαμβάνει ο καθηγητής ως άθροισμα της ανταμοιβής και της προσωπικής του ασφάλισης στο ακέραιο. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε ποιο θα μπορούσε να ήταν το ωρομίσθιο που θα έφερνε σε εμάς το ίδιο κόστος με το νόμιμο ωρομίσθιο π.χ. των 7€ του παραδείγματος, δηλαδή 13,3€/ώρα, αν δεν δίναμε δώρα και ασφαλίζαμε, όπως συνήθως κάνει ο ανταγωνισμός, τις μισές ώρες και το μισό ωρομίσθιο, δηλαδή ασφαλίζαμε το 1/4 του μισθού, τότε πρέπει να διαιρέσουμε με το 1,126. Το ωρομίσθιο που προκύπτει στο παράδειγμά μας είναι το 11,81€/ώρα.Η παραπάνω αναλυτική προσέγγιση αποτελεί ένα σημαντικό επιχείρημα με μαθηματική απόδειξη το οποίο έχει επιπροσθέτως και το ηθικό πλεονέκτημα της νομιμότητας προς κάθε κατεύθυνση. Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, σας παραθέτουμε προς σύγκριση και εξαγωγή συμπερασμάτων και τον ακόλουθο πίνακα:

IMG_2196

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
α) Με ωρομίσθιο 11,81€ χωρίς δώρα και επιδόματα και με ασφάλιση του ¼ του μισθού έχει το ίδιο ακριβώς κόστος με εκείνο που προκύπτει με το νόμιμο ωρομίσθιο των 7€.
β) Το ενδεικτικό ωρομίσθιο των 10€ χωρίς δώρα και επιδόματα και με ασφάλιση του ¼ του μισθού αποδίδει στο φροντιστήριο όφελος 2,04€ ανά διδακτική ώρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για ένα φροντιστήριο 80 μαθητών, που σε ετήσια βάση έχει 7.500 περίπου διδακτικές ώρες, εξοικονομείται το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 15.000€.
Στην ανέντιμη πολεμική την οποία δεχόμαστε ως Όμιλος από τον ανταγωνισμό περί χαμηλών ωρομισθίων –με ό,τι συνειρμούς αυτό προκαλεί– εμείς οφείλουμε να αποδεικνύουμε συνεχώς στους καθηγητές μας την αξία των ωρομισθίων μας έναντι των εικονικών και ψευδεπίγραφων ωρομισθίων του ανταγωνισμού, τα οποία είναι τελικώς και παράνομα και χαμηλότερα.

 Τι συνειρμούς, όμως, υποκρύπτει η συκοφαντία περί των χαμηλών ωρομισθίων και πώς αυτή αντιστρατεύεται ευθέως τα συμφέροντα όλων μας; Το δήθεν «χαμηλό» ωρομίσθιο σημαίνει κατ’ επέκταση «φροντιστήρια χαμηλών προσδοκιών και καθηγητές περιορισμένων δυνατοτήτων». Η συκοφαντία αυτή, η οποία διακινείται με ανήθικο τρόπο από τον ανταγωνισμό, στοχεύει ευθέως το σώμα των καθηγητών μας, καθώς γεννά τον συνειρμό ότι η δήθεν «χαμηλή» ωριαία αντιμισθία παραπέμπει τελικώς σε «μέτριους καθηγητές» και αποτελεί μια σαφή έμμεση προτροπή στους γονείς και τους κηδεμόνες να μην επιλέξουν τα φροντιστήριά μας. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αντισταθούμε όλοι μαζί σε οτιδήποτε πλήττει τον αριθμό των μαθητών στα φροντιστήριά μας και συνεπάγεται μείωση του πλήθους των ωρών της απασχόλησης για τους καθηγητές μας.

 Η χαμηλή ωριαία αντιμισθία των νέων καθηγητών μας που διδάσκουν στα Γυμνασιακά τμήματα και επιβλέπουν τη διεξαγωγή των φύλλων εργασίας σχετίζεται μόνο με το γεγονός ότι τα δίδακτρά μας στις Γυμνασιακές τάξεις είναι εξαιρετικά χαμηλά και η υπηρεσία των φύλλων εργασίας δεν τιμολογείται.

Η πλήρης νομιμότητα στη φροντιστηριακή αγορά θα πρέπει να αποτελέσει την κοινή προτεραιότητα όλων μας προκειμένου να εξαλειφθούν τα φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού, τα οποία επιφέρουν χαμηλά δίδακτρα, μεγάλες εκπτώσεις επί των χαμηλών διδάκτρων και κατά συνέπεια χαμηλές ωριαίες αντιμισθίες. Με επίγνωση ότι όλοι οι καθηγητές μας αποτελούν την αιχμή της εκπαιδευτικής μας πρωτοπορίας, ζητούμε τη δική σας μέγιστη συμβολή με στόχο:
 Τη μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών μας αποτελεσμάτων.
 Την επαύξηση του αριθμού των μαθητών μας, καθώς εσείς είστε οι στυλοβάτες των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.
Υπερασπιστείτε με σθένος το αγαθό της νόμιμης εργασίας σας, η οποία δεν είναι αυτονόητη στο μεγαλύτερο μέρος της φροντιστηριακής αγοράς. Με δεδομένο μάλιστα ότι αποτελεί ήδη νόμο του κράτους, η σύνδεση της σύνταξης με το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών καμία ψευδαίσθηση περί της «αξίας» των εικονικών και ανασφάλιστων ωρομισθίων δεν μπορεί να υπάρχει.

Ο Εκπαιδευτικός μας Όμιλος, με την ηθική υπεροχή της νομιμότητας και τη διάθεση να εξασφαλίσει για τους μαθητές μας το υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών υπηρεσιών και για τους συνεργαζόμενους καθηγητές μας το καλύτερο βιοτικό επίπεδο, έχει ζητήσει από τη συντεταγμένη πολιτεία μέτρα ουσιαστικής προστασίας των επιχειρήσεών μας από τα φαινόμενα του παράνομου και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Με τις καλύτερες ευχές για επιτυχία στο εκπαιδευτικό μας έργο στη δύσκολη τελική φάση των επαναληπτικών μαθημάτων και των εξετάσεων, σας καλούμε να συνυπηρετήσουμε τους παραπάνω στόχους με τη βεβαιότητα ότι είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι.

Για το Δ.Σ. του Ομίλου
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Πουκαμισάς

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *