Γενική Συνέλευση Φροντιστών στο Facebook

kia_facebook
Αδίκως “γκρινιάζουμε” για την απουσία των παραδοσιακών Συνελεύσεων του Κλάδου … Η Δημοκρατία των Social Media κερδίζει κατά κράτος … Σε επίπεδο ιδεών και προτάσεων γράφονται πολλά και ενδιαφέροντα … Brainstorming … Δεν θα ήταν άσχημο να ψηφίζουμε κιόλας από το πληκτρολόγιο του γραφείου μας … Μόλις συμπλήρωσα ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο το οποίο θα οδηγήσει ασφαλώς σε μια καταγραφή αποσπασματικών θεωρήσεων … Οι Φροντιστές όμως , θα πρέπει να καταλήξουν σε Πολιτική και Εκπαιδευτική Πρόταση με Διαβούλευση και Σύνθεση … Η Κοινωνία περιμένει Προτάσεις διαφορετικές από αυτές που ακούγονται στον αποστειρωμένο Διάλογο … Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το στοίχημα … Όσοι “επιχειρούν” εν κρυπτώ δεν μας εκφράζουν … Ούτε εκείνοι που μας ζητούν να τους κρίνουμε από το αποτέλεσμα … Οι Θέσεις που ο καθένας μας διατυπώνει θα πρέπει να συντεθούν σε μια Δημόσια Πρόταση … Αυτό σημαίνει Συμμετοχική Δημοκρατία Λόγου και Πράξης … Χρήσιμη η αποδελτίωση της Έρευνας ως υλικό μιας Εδώ και Τώρα Ανοιχτής Συνδιάσκεψης των Φροντιστών της Χώρας … Οι Φροντιστές είναι Ανήσυχοι εκ φύσεως και πεποιθήσεως η Γενική Συνέλευση του facebook , ζωηρή και ενοχλητική , σχηματοποιεί το ζητούμενο …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *