Μηδέν Άγαν και Αμφοίν Μύθον

0020766001359389901

Μαθαίνω ότι το Επιμελητήριο της Αθήνας στο πλαίσιο του φετινού “Money Show” στο Hilton διέθεσε δωρεάν αίθουσες εκδηλώσεων όχι μόνο σε Συλλόγους των Μελών του και σε Συνεργατικά Δίκτυα αλλά και σε μεμονωμένες επιχειρήσεις προκειμένου να διοργανώσουν εκδηλώσεις προβολής και εξωστρέφειας … Είναι αυτονόητο όμως , ότι όλα τα Μέλη του Επιμελητηρίου είτε απευθείας είτε μέσω των Συλλόγων τους θα πρέπει να γνωρίζουν το δικαίωμα αυτό και να το αξιοποιούν κατά σειρά προτεραιότητας και ενδιαφέροντος … Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί κάθε αίσθηση “ιδιαίτερης” μεταχείρισης των μελών του Ε.Ε.Α. και μάλιστα Εκείνων που μετέχουν ως Εκλεκτοί και Επίλεκτοί μας στη Διοίκησή του … Γράφω το Σημείωμα αυτό γιατί πολλοί , και δικαίως , αναρωτήθηκαν τίνι τρόπω Φροντιστηριακός Όμιλος τον οποίο διευθύνει Θεσμικός μας Εκπρόσωπος διοργάνωσε ημερίδα ΣΕΠ για τους μαθητές του στο πλαίσιο του Money Show … Βεβαίως , οι Θεσμικοί μας Εκπρόσωποι συχνά και διαχρονικά εγκαλούνται για “ίδια οφέλη” τα οποία τις περισσότερες φορές δεν προκύπτουν … Όμως , όπως λέει παλιός και γνωστός Φροντιστής η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια αλλά και να φαίνεται … Και εμείς προσθέτουμε με καλόπιστο τρόπο Μηδέν Άγαν .. Πόσω μάλλον πριν Αμφοίν Μύθον … Κατά συνέπεια και επειδή οι προϋποθέσεις της καθολικής ενημέρωσης αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των αιθουσών μάλλον δεν τηρήθηκαν ίσως και να απαιτούνται μερικές πρόσθετες διευκρινήσεις από τους εγκαλούμενους … Για τη δημοκρατική τάξη και μόνο και ενάντια στους ψιθυριστές στους οποίους ως Επαγγελματικό Ιστολόγιο δεν ανήκουμε … Κατά τα άλλα προτείνω την μετονομασία του εγχειρήματος καθώς ούτε το χρώμα του Χρήματος ούτε καμιά Επίδειξή του είναι συμβατή με την γκρίζα και πλαστική εποχή της λιτότητας …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *