Η Παιδεία Πωλείται

education-is-not-for-sale

“Η εκπαίδευση δεν είναι εμπόρευμα και ως εκ τούτου δεν πωλείται …” υπογράφει με Αξιωματική Βεβαιότητα ο Αρχιτέκτονας του Ετοιμόρροπου Νέου Εξεταστικού σε Άρθρο του στην “Εποχή” και καταλήγει στο αβίαστο συμπέρασμα … “Άρα , η ιδιωτική εκπαίδευση και τα φαινόμενα παραπαιδείας αποτελούν παθογένεια του εκπαιδευτικού συστήματος και , επομένως , η Αριστερά οφείλει να την καταστήσει περιττή , μέσα από την ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και την κατάργηση κάθε μορφής διδάκτρων …” Συμφωνούμε ότι η Παιδεία δεν είναι Εμπόρευμα … Είναι Δημόσιο Αγαθό … Το θυμάμαι από τα μαθητικά μου χρόνια … Ψωμί , Παιδεία , Ελευθερία … Αυτό δεν σημαίνει Σύντροφοι ότι οι Φούρνοι και κάθε μέσο έκφρασης της Ελευθερίας του Λόγου πρέπει να γίνουν Κρατικά Πρακτορεία Άρτου , Ειδήσεων και Απόψεων … Έλεος με την Δογματική Θεώρηση Περί των Αγαθών που παράγονται Μονοπωλιακά από το Κράτος και Αστυνομεύονται από τους Φανατικούς του Πολιτοφύλακες … Όσοι ονειρεύονται μια Κοινωνία Κρατικών Δασκάλων , Δημοσιογράφων , Δικηγόρων , Παπάδων και Αρτοποιών είναι βαθύτατα Φασίστες … Η Ιδεολογία είναι ασφαλώς Δικαίωμα όμως οι Δογματικές Θεωρήσεις του Χρεοκοπημένου Κρατισμού δεν έχουν θέση στην Αριστερά που βίωσε τις συνέπειές του … Η Ευθύνη γεννιέται όταν δεν λέμε εγκαίρως “όχι” έγραψε ο Τρότσκυ … Οι Κρατιστές έχουν υποχρέωση να αναβαθμίσουν το κρατικό σχολείο αλλά να μην ξεχνάνε ποτέ ότι οι Πολίτες Πληρώνουν … Άρα η Παιδεία Πωλείται … Καλή Χρονιά !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *