Πέφτουν οι Βάσεις το 2016

Στο χθεσινό “Έθνος” αναρωτηθήκαμε πόσο συγκρίσιμες μπορούν να είναι οι περσινές βάσεις με αυτές της επόμενης χρονιάς … Θεωρώντας προφανώς παραπλήσιο το επίπεδο των θεμάτων … Για να μην σας κουράζω , πρωί πρωί με τον καφέ του Σαββάτου , άνοιξα τα exel των αποτελεσμάτων και διάλεξα τρεις χαρακτηριστικές πραγματικές περιπτώσεις … Υποψήφιος της Ιατρικής με 19089 μόρια το 2015 , με τον αλγόριθμο των 4 μαθημάτων θα συγκέντρωνε 18507 μόρια … Ήτοι πτώση των περιζήτητων Ιατρικών που θα ξεκινάει από τα 600 μόρια … Πιο εντυπωσιακή η “Πολυτεχνιακή” πτώση ένεκα Μαθηματικών και Φυσικής … Υποψήφιος με 18810 μόρια κατήλθε στα 17.778 … Πτώση 1000 μορίων στα περιζήτητα … Στο μοναδικό παράδειγμα των Ανθρωπιστικών Σπουδών υποψήφια των 12123 μορίων συγκεντρώνει με τα 4 μαθήματα 1700 λιγότερα μόρια … Το πέφτουν οι Βάσεις είναι Τίτλος για τις Επερχόμενες Πανελλαδικές του 2016 αλλά αυτό καθόλου δεν απομειώνει τον Ανταγωνισμό … Κατά τα άλλα ξεκίνησε η Εορταστική Αγωνία … Να συγκεντρωθούν τα Δίδακτρα και να Καταβληθούν τα Δώρα … Ατυχώς αυτό δεν μας Αφορά Όλους καθώς μερικοί δεν Αποδίδουν … Εδώ κοτζάμ Πρώτη Φορά Αριστερά και δεν τήρησε την Εντολή του 13ου μισθού … Το άλλο Σάββατο εν Θεσσαλονίκη … Με Διδακτική Πανδαισία και Συνεδριακή Μυσταγωγία … Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου και η Θεματολογία της Συνέλευσης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη … Όσα δεν γράφονται ακούγονται …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *