Η Πίπα Εισήχθη Κανονικώς

FullSizeRender44FullSizeRender

Μυθική η Ανακοίνωση του Υπουργείου περί των Ανεξάρτητων και Εκτός του Λυκείου Πανελλαδικών οι οποίες τελικώς προηγούνται των Απολυτηρίων … Μερικοί δεν γνωρίζουν το Νέο Εξεταστικό … Να ανακληθεί για σεμινάρια ο Αρμόδιος … Μου θυμίζει την υπόθεση της Όλγας Πίπα που πέρασε στο Πολυτεχνείο χωρίς να πάρει το Απολυτήριο του Εξαταξίου … Ανεψιά του τότε Αντιπρυτάνεως … Ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα των Εισαγωγικών στις αρχές της Δεκαετίας του ´60 … Παραθέτω και τις σχετικές Γελοιογραφίες … Η Πίπα Εισήχθη Κανονικώς έγραψε ο Μητρόπουλος … Ο ΚΥΡ πιο δηκτικός έλεγε ότι άλλοι πάνε από το τσιγάρο και άλλοι από την Πίπα … Προχειρότητα επί ενός Προβληματικού Εξεταστικού …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *