Εξετάσεις στην Κορέα και τα Δικά μας

Παν-Κορεατικές σήμερα … Να και το σχετικό ρεπορτάζ … Στα δικά μας τώρα … Η απουσία του Μείζονος Θέματος του Κλάδου από την Θεματολογία της Συνέλευσης του ΣΕΦΑ προδικάζει πιθανότατα το αίσιο της έκβασής του … Πραγματική Νότα Αισιοδοξίας και Επιστροφή στην Κανονική Ζωή … Επί των προτεινομένων αλλαγών του Καταστατικού , καλό θα είναι να τεθούν , πριν από την Συνέλευση , σε Δημόσια Διαβούλευση … Για να καταθέσουμε Όλοι τις προτάσεις μας … Ο Κλάδος θα πρέπει να προετοιμασθεί και για τα Επόμενα … Η χθεσινή Ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την 17η Νοέμβρη σημειολογικά αφήνει να διαφανεί η πρόθεση των Συμβάσεων καθώς έχει και εργασιακές προτροπές … Για Πρώτη Φορά υπάρχει σχετική ανακοίνωση , η οποία βασίζεται ωστόσο σε αμφιλεγόμενα τηλεγραφήματα … Έστω και έτσι πάντως η Επίσημη Γραμμή της Αργίας με ονομαστική αναφορά στα Φροντιστήρια είναι Γεγονός … Τα ιδιαίτερα , από όσους ασκούν την τέχνη , θα γίνουν κανονικά φαντάζομαι σε πρωινό πρόγραμμα για να έχουμε και ήσυχη την συνείδησή μας …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *