Ιστορικά Εξώφυλλα

imageimageimage

Καλημέρα από το Μέτσοβο … Μια ακόμα Πρωτεύουσα των Βλάχων … Καθ´ οδόν προς την Baiasa … Η αγωνία αναφορικά με τα επαγγελματικά μας δισεπίλυτα κορυφώνεται … Σε πολλές περιοχές οι Εγγραφές ξεκίνησαν με Δίδακτρα κάτω από την Βάση … Ο Αγώνας συνεχίζεται για την αποτίναξη ενός άδικου φόρου και πρέπει να Ενταθεί … Σε Τρία Μέτωπα … Ο Φόρος , η Παραπαιδεία και οι Κανόνες του Θεμιτού στην Συναλλακτική μας Ηθική … Πριν γίνω σαφέστερος και υπερβώ την Λογοτεχνική που ενοχλεί γιατί καταγράφει Αλήθειες που δεν θέλουμε να ακούσουμε παραθέτω τρία Ιστορικά Εξώφυλλα … Τότε που πασχίζαμε με Πνευματικές Αιχμές …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *